De Viersprong is het magazine van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn. Het verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 1200 exemplaren. Het glossy tijdschrift bevat 28 tot 32 pagina’s met verhalen, foto’s en praktische informatie.

Aanschaffen
Leden van de HVA krijgen het blad gratis toegestuurd. Losse nummers zijn verkrijgbaar in de Erfgoedwinkel  en Alphense boekhandels Haasbeek, kosten zijn € 6,- per nummer.

 

Nieuwste nummer 

Inhoud van het meinummer (2019):

  • Landstorm en Burgerwacht
  • Roemruchte naam Clant in de vergetelheid
  • Gedenkbank en informatieborg voor een neergestorte Halifax
  • Een niet-vergeten burgemeester
  • Boerderij Kallwoengoe
  • Aandenken in zilver
  • Najaarsexcursie
  • Groepsfoto
  • Verenigingsnieuws

 

Eerdere onderwerpen
Bekijk hier de onderwerpen die de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest. Oude nummers zijn in te zien en soms nog verkrijgbaar in onze studiezaal.

Redactie
Marja de Haan, Ria Langeveld-Turkenburg, Margreet van Meggelen-Alblas,
Arjan van ’t Riet en Henry Wilbrink(eindredacteur)

Redactie-adres en inzenden kopij: Redactie van De Viersprong, van Boetzelaerstraat 48, 2406 BG Alphen aan den Rijn of stuur een e-mail.