De Historische Vereniging Alphen aan den Rijn organiseert als onderdeel van de projectgroep ’75 jaar vrijheid Alphen aan den Rijn’ een aantal activiteiten.

Op 4 april starten twee tentoonstellingen:

  • In de Vergulde Wagen waarbij aandacht wordt geschonken aan de joodse geschiedenis en het dagelijkse leven tijdens de bezettingstijd. Deze tentoonstelling is tot medio augustus te zien
  • In de tijdelijke bibliotheek op het Aarplein. Hier zal door middel van posters en aanplakbiljetten een beeld worden gegeven van foute en opmerkelijke officiële bekendmakingen tijdens de bezettingstijd. Deze tentoonstelling is tot medio juni te bezichtigen

Naast de tentoonstellingen zijn er meer activiteiten. Zo kunt u meedoen aan diverse historische fietsroutes. Er is een speciale route voor Alphen zelf. De routes zijn o.a. herkenbaar door borden met QR-codes. Ook zullen alle routes te vinden zijn op de app Viewranger.

Op 4 april zal onze burgemeester Liesbeth Spies het startschot geven van de activiteiten. Dat doet zij in de bibliotheek. Daarna zal zij een stukje van de historische route naar Hazerswoude-Dorp fietsen. Daar zal zij een plaatselijke tentoonstelling openen.

Voor alle informatie over de activiteiten die in de kernen van Alphen worden georganiseerd verwijzen wij u naar de speciale website: https://75jaarvrijheidalphenaandenrijn.nl

In het kader van 75 jaar vrijheid Alphen aan den Rijn  vindt er ook een bijzondere voorstelling plaats, waaraan iedereen kan deelnemen: Totaaltheater Het wordt zomer