De Historische vereniging Alphen aan den Rijn is opgericht op 5 februari 1948.

De Vereniging begon met 50 leden, momenteel zijn dat er ongeveer 900! In september 1999 is ons verenigingsgebouw ‘De Vergulde Wagen’ in de Van Boetzelaerstraat 48 geopend. Hier houden we onze exposities en ook de Erfgoedwinkel is hier gevestigd.

Doel van de vereniging
  • Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van de gemeente Alphen aan den Rijn en haar bevolking.
  • Het behoud van voorwerpen die belangrijk zijn voor de plaatselijke geschiedenis.
  • Het behoud en het in goede staat houden van de in Alphen aan den Rijn aanwezig monumenten.
De vereniging zet zich in voor:
  • Het geven van bekendheid aan de historie van Alphen aan den Rijn ten behoeve van burgers, verenigingen en instellingen.
  • Het adviseren van het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn inzake beleid en uitvoering op cultuurhistorisch gebied.
  • Samenwerking met plaatselijke organisaties.
  • Deelname aan werkgroepen en contacten met andere historische verenigingen in de regio.

CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt slechts 24,00 Euro per jaar

lid worden, klik hier
BE√čINDIGEN LIDMAATSCHAP

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend uiterlijk vier weken voor het einde kalenderjaar bij de penningmeester.

ANBI
De Historische Vereniging Alphen aan den Rijn is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan de HVA of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Lees meer

Ook de Stichting De Vergulde Wagen is als ANBI aangemerkt.

Bekijk hier de gegevens van het bestuur van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn.

Privacyverklaring

Lees hier de  Privacyverklaring website HVA