De Historische Vereniging Alphen aan den Rijn is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan de HVA of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Onze vereniging heeft zelfs een Culturele Anbi status, hetgeen extra aftrek betekent. Word lid !

Lees meer over ANBI
Onze gegevens:
NAAM : HISTORISCHE VERENIGING ALPHEN AAN DEN RIJN
ADRES : Stichting “De Vergulde Wagen” Van Boetzelaerstr. 48, 2406 BG Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-424048
KVK nummer: 40445690


DOELSTELLING:

 • Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de
  geschiedenis van de gemeente Alphen aan den Rijn en haar  bevolking.
 • Het behoud van voorwerpen die belangrijk zijn voor de plaatselijke geschiedenis.
 • Het behoud en het in goede staat houden van de in Alphen aan den Rijn aanwezig monumenten.

  FISCAAL NUMMER : 8040.51.707

  BESTUUR:

  Dhr. H. Wilbrink, Voorzitter
  Mw. S. de Jong-Spek, Secretaris
  Dhr. M.H. Kok, Penningmeester
  Dhr. A. Kuyvenhoven, Lid, coördinator vrijwilligers
  Mevr. M.W. Langeveld-Turkenburg, Lid, Stadsgidsen,De Viersprong

  Alle functies worden uitgevoerd als vrijwilliger; er vinden derhalve geen beloningen plaats  Hieronder de verschillende verslagen
 • Beleidsplan 2019-2020
 • Jaarrekening HVA 2021 ivm ANBI
 •  jaarverslag 2021 definitief
 • Jaarrekening HVA 2022 ivm ANBI
 • jaarverslag HVA 2022