Bestuur
(Klik op een naam  voor een e-mail adres)

Dhr. K.E. Heijers Voorzitter 0622400893
Mevr. S. de Jong-Spek Secretaris 0172-444313
Dhr. M.H. Kok Penningmeester 0172-473431
Dhr. A. Kuyvenhoven Lid, coördinator vrijwilligers 0172-421849
Mevr. M.W. Langeveld-Turkenburg Lid, Stadsgidsen, De Viersprong 0172-475265
     

Overige contactgegevens

Dhr. J.H. den Bandt Excursies 0172-578292
Dhr. A. Kuyvenhoven Archief 0172-421849
Mevr. A. Verkerk-Pols Erfgoedwinkel 0172 -437739