Jaarvergadering verschoven naar najaar 2021

Gezien de nog steeds geldende Corona-maatregelen is de jaarvergadering van 19 april 2021 verschoven naar een later tijdstip dit jaar.

In de volgende Viersprong, mei, zullen we het ook vermelden maar het blad verschijnt te laat om het de leden op tijd te laten weten.

Hopelijk kunnen we, evenals in 2020, in september alsnog bijeen komen.

Zodra het verantwoord is hoort u van ons een nieuwe vergaderdatum!