Nieuwe Viersprong uit

De Viersprong van mei  2019 is verschenen.

Inhoud van dit nummer:         

 

   • Landstorm en Burgerwacht
   • Roemruchte naam Clant in de vergetelheid
   • Gedenkbank en informatieborg voor een neergestorte Halifax
   • Een niet-vergeten burgemeester
   • Boerderij Kallwoengoe
   • Aandenken in zilver
   • Najaarsexcursie
   • Groepsfoto
   • Verenigingsnieuws

                         

Word lid en u ontvangt De Viersprong thuis!