De Stichting De Vergulde Wagen, beheerder van het gebouw van de Historische Vereniging Alphen,  is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan de Stichting De Vergulde Wagen, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Onze stichting heeft zelfs een Culturele Anbi status, hetgeen extra aftrek betekent.
Lees meer over ANBI

ANBI gegevens

Naam : STICHTING DE VERGULDE WAGEN
Adres : Stichting “De Vergulde Wagen” Van Boetzelaerstr. 48, 2406BG Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-424048
Doelstelling: Het verlenen van facilitaire diensten aan de te Alphen aan den Rijn gevestigde vereniging “Historische Vereniging Alphen aan den Rijn” alsmede het bevorderen van de kennis over het verleden van Alphen aan den Rijn en de regio.
Fiscaal nummer: 8076.47.214
Bestuur:
A. Hamoen
, voorzitter
M.W. Langeveld-Turkenburg, secretaris
M.H. Kok, penningmeester

Alle functies worden uitgevoerd als vrijwilliger; er vinden derhalve geen beloningen plaats

Beleidsplan St DVW 2019-2024 def.

Jaarverslag St De Vergulde Wagen 2022

Jaarrekening DVW 2021 ivm ANBI

Jaarrekening DVW 2022 ivm ANBI