Van Rijksstraatweg tot Autoweg N11

De Rijksstraatweg van Leiden naar Bodegraven liep parallel aan de Oude Rijn door de lintbebouwing van de gemeentes. Aan het einde van de 19de eeuw werd een begin gemaakt met verharding van de wegen. In Alphen was de Dorpsstraat (nu Julianastraat) het eerst aan de beurt. Door toename van het gemotoriseerde verkeer ontstond de behoefte aan bredere wegen. In 1935 werden de bomen aan de Emmalaan gekapt en werd de sloot aan de kant van de weg gedempt. De uitbreiding van Alphen aan den Rijn in de jaren zestig aan beide zijden van de Rijnoever zorgde voor een rappe stijging van het inwonertal en dus ook voor drukker verkeer. Zowel lokaal als doorgaand verkeer door het centrum van Alphen zorgde voor veel overlast. De aanleg van de Prins Bernhardlaan ontlaste het centrum en was het begin van aanpassing van de infrastructuur in en om Alphen. In 1979 werd het traject van RW11 Leiden – Alphen aan den Rijn vastgelegd als tweebaansweg parallel aan de spoorlijn. De roep om een vierbaansweg is uiteindelijk gehonoreerd. Het Alphen Aquaduct kwam in 1998 gereed en een jaar later werd het traject Zoeterwoude – Alphen opengesteld. Hoewel het Rijk te kennen gaf geen geld beschikbaar te stellen voor het traject Alphen – Bodegraven werd het besluit voor een versnelde aanleg gesteund. Alphen had een spaarpot waar 3 miljoen gulden inzat en Bodegraven en het Bedrijfsleven kwamen beiden met 1 miljoen gulden over de brug. 35 jaar na vaststelling van het traject RW11 was de openstelling op 18 mei 2004 een feit.

De Emmalaan ter hoogte van de Mauritsstraat gezien vanuit de Hoorn. De oude Rijksstraatweg is nog niet verbreed, de bermsloot is nog aanwezig. Links de droogloodsen van de dakpannenfabriek J.K. van Leeuwen.