Op dit moment zijn de activiteiten in De Vergulde Wagen weer beschikbaar.

Uiteraard alles conform de landelijke richtlijnen.

WINKEL/EXPOSITIE.

In deze ruimte mogen maximaal 4 personen, op afstand 1,5 m van elkaar.  Dit geldt dus ook voor bezoekers aan onze bevrijdingstentoonstelling.

De gastvrouw houdt toezicht op maximumaantal van 3 bezoekers c.q. 2×2 bezoekers waarvan tenminste 1 koppel. Komen er meer bezoekers dan dienen deze buiten te wachten, of beter, af te spreken om op later tijdstip terug te komen. 

Aan de tafel mogen niet meer dan 2 personen.

De stadswandelingen op de 1e zaterdag van de maand zijn ook weer hervat.

STUDIERUIMTE.

In deze ruimte niet meer dan 5 personen.

Bezoekers die zich melden met vragen verwijzen naar de tafel in de vergaderruimte.

VERGADERRUIMTE

In deze ruimte zijn maximaal 6 personen toegestaan, conform de tekeningen.

Aan vergadertafel maximum aantal van 4 personen indien ook anderen aanwezig zijn of, ingeval verplaatsing van beeldscherm, max 5 personen bij (bestuurs)vergaderingen.

Bezoekers met vragen over genealogie kunnen ook verwezen worden naar de studieruimte waar dan per computer de bezoeker op een afstand van 1,5 m van de vrijwilliger zit. Bij enige drukte is het beter om met bezoekers een aparte tijd af te spreken.

STADSWANDELINGEN

De stadswandelingen zijn weer gestart. Opgave vooraf is gewenst en kan bij Wim Krösschell, tel. 0172-433082 of bij Ria Langeveld-Turkenburg tel.0172-475265

GENEALOGIE.

Inloop is weer van start gegaan.