Op dit moment zijn de activiteiten in De Vergulde Wagen beperkt beschikbaar.

Uiteraard alles conform de landelijke richtlijnen.

WINKEL/EXPOSITIE.

In deze ruimte mogen maximaal 4 personen, op afstand 1,5 m van elkaar.  Dit geldt dus ook voor bezoekers aan onze bevrijdingstentoonstelling.

De gastvrouw houdt toezicht op maximumaantal van 3 bezoekers c.q. 2×2 bezoekers waarvan tenminste 1 koppel. Komen er meer bezoekers dan dienen deze buiten te wachten, of beter, af te spreken om op later tijdstip terug te komen. 

Aan de tafel mogen niet meer dan 2 personen.

STUDIERUIMTE.

In deze ruimte niet meer dan 4 personen.

Bezoekers die zich melden met vragen verwijzen naar de tafel in de vergaderruimte.

VERGADERRUIMTE

In deze ruimte zijn maximaal 4 personen toegestaan, conform de tekeningen.

Aan vergadertafel maximum aantal van 4 personen indien ook anderen aanwezig zijn of, ingeval verplaatsing van beeldscherm, max 4 personen bij (bestuurs)vergaderingen.

Bezoekers met vragen over genealogie kunnen ook verwezen worden naar de studieruimte waar dan per computer de bezoeker op een afstand van 1,5 m van de vrijwilliger zit. Bij enige drukte is het beter om met bezoekers een aparte tijd af te spreken.

STADSWANDELINGEN

De stadswandelingen zijn tijdelijk opgeschort.

GENEALOGIE.

Aanmelden i.v.m. de Corona-maatregelen is verplicht!