———————————————————-

HISTORISCHE VERENIGING ALPHEN AAN DEN RIJN

————————————————————–

Register van “DE VIERSPRONG”, nummers 1 t/m 155 (1984 t/m mei 2023)

Samenstelling P.Hoeksel, J.A. Henry en J. van Loon.

Het register is thematisch ingedeeld en omvat alle
(hoofd)artikelen uit voornoemde nummers van “DE VIERSPRONG”.

Foto’s, reacties, aankondigingen e.d. zijn niet in het register opgenomen.

 

Thema’s

01 Oorlog en vrede
02 Personen
03 Onderwijs en scholen
04 Gebouwen
05 Industrie en nijverheid
06 Verkeer en vervoer
07 Polders
08 Instellingen van sociale zorg
09 Godsdienst
10 Verenigingen
11  Wijken en straten
12 Gemeentedelen
13 Streek en omliggende gemeenten
14 Archeologie en opgravingen

15 Molens

 

U kunt hierboven de onderwerpen aanklikken om snel te springen naar

de gewenste plaats in dit document.

————————————————————–

De vindplaats van de artikelen onder de verschillende rubrieken

wordt aangegeven met het nummer van “DE VIERSPRONG” waarin het

artikel is gepubliceerd en, gescheiden door een streepje – ,

het nummer van de bladzijde waarop het artikel begint.

Voorbeeld: 32-14 betekent dat het artikel staat afgedrukt in

“DE VIERSPRONG” nummer 32 en begint op bladzijde 14. De eerste

regel(s) geeft het artikel aan. De volgende regel geeft aan de

auteur, nummer en bladzijde. z.n. betekent zonder naam.

————————————————————–

De betreffende nummers van de Viersprong zijn uiteraard aanwezig

in het archief van de historische vereniging alwaar mogelijkheden zijn

tot het maken van een kopie. In een aantal gevallen is het mogelijk

alsnog een exemplaar van de betreffende Viersprong te kopen.

 

 

01. Oorlog en vrede.

– De laatste maanden van de bezetting (1945) in de Rijnstreek.
    J.W. van Zwieten: 03-03.

– Een handig hooivorkje: Burgerbewapening in Alphen en omgeving
   omstreeks 1787.
    B.J. van Vliet: 10-03.

– Een document uit 1575: Ordonnantie voor de gewapende huislieden van
   Aarlanderveen.
    B.J. van Vliet: 10-28. F. de Wilde: 10-29.

– Plunderingen in Alphen: De woelige septembermaand van 1787.
    B.J. van Vliet: 12-14.

– Alphen in de eerste wereldoorlog: Scholieren speuren in het archief.
   B.J. van Vliet: 12-27.

– Lijst van Alphense weerbare mannen uit 1784.
    B.J. van Vliet/F. de Wilde: 13-32.

– Willem III en het rampjaar 1672 te Alphen.
    D.C. Peters: 16-11.

– Neerlands verlossing in 1813.
   z.n.: 17-30.

– De erwtenschuit.
   G.P. van Muijen: 33-13.

– Alphen aan den Rijn en de Tweede Wereldoorlog, deel I.
   P.H. Kamphuis: 41-93.

– De illegale pers in Alphen aan den Rijn.
   A. Goedhart: 42-9.

– Vijftig jaar bevrijding; Voorwoord.
   M. Paats: 43-25.

– Alphen aan den Rijn en de de Tweede Wereldoorlog, deel II.
  De Duitse inval.
   P.H. Kamphuis: 43-26.

– Hoe een boerengezin in Alphen aan den Rijn de meidagen van 1940
   beleefde.
   Familieleden van Leeuwen: 43-31.

– De voorjaarsmaanden 1941-1944.
   J.G. van Pienbroek: 43-34.

– De landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers.
   A. Goedhart: 43-41.

– Een burgemeester en een ambtenaar; een conflict in oorlogstijd.
   C.A. Bos: 43-47.

– Het is oorlog… onze school is bezet.
   N. Boukema en J. van Dorp: 43-50.

– Oorlogsgedichten.
   z.n.: 43-54.

– Bevolkingsregister Alphen aan den Rijn weggehaald.
   J.G. van Pienbroek: 43-55.

– Onze gevallen verzetsstrijders.
   z.n.: 43-57.

– Oorlogsgedichten uit de collectie Pilon.
   z.n.: 43-59.

– Droppings.
   J.G. van Pienbroek: 43-60.

– Hoe Alphen de bevrijding vierde (uit De Schakel).
   z.n.: 43-63.

– Alphen aan den Rijn; de eerste maanden na de bevrijding,
   deel I.
   P. Leeflang: 44-66.

– Mijmeringen, het verhaal van een oud-illegaal werker.
   J.J. Pijpers: 44-80.

– Alphen aan den Rijn; de eerste maanden na de bevrijding,
   deel II.
   P. Leeflang: 45-97.

– De fatale wapendroppings in Zwammerdam.
   J.G. van Pienbroek: 45-122.

– Onrust in Alphen. Patriotten en Oranje-gezinden in Alphen,
    1784-1787.
   B.J. van Vliet: 49-91.

– Alphen en de tachtigjarige oorlog.
   B. Voets: 50-13.

– Op het hoekje; oorlogsgedicht.
   D.J. Verschuur: 56-61.

– De Boom; oorlogsherinnering,
   N.Koning-vd Oest: 58-14.

– De Vredesbeweging in Alphen aan den Rijn (1978-1987).
   W. Klaassen: 62-22.

– Helden en Helden.
   C.van Geen: 63-49.

– De Kristallnacht.
   A. Bremer: 66-19.

– Het Rampjaar 1672.
   J.Ph Labordus: 73-93.

– Duitse verdedigingswerken rondom Alphen.
   C.D. Randraat: 79-44.

– Mobilisatie 1914-1915.
   Huug van Leeuwen: 81-70.

– Herinneringen na zestig jaar bevrijding: Door het oog van de naald.
   J.C. Plomp: 83-55.

– Herinneringen na zestig jaar bevrijding: De ondergrondse pers.
   A. Goedhart: 83-64.

– Tien jaar oorlog.
   W. Bruggeman: 96-83.

– Johan Maurits en de bevroren inundaties.
   J.L. Westhoff: 102-11.

– Oorlogsmonument Burgemeester Visserpark.
   H.J. Habermehl: 103-33.

– Markante personen uit de bezettingstijd.
   M. Paats en J.Ph. Labordus: 103-34.

– Oorlogsherinneringen.
   H. Harts: 103-45.

– Een weerzien dat ik niet vergeet.
   Aak van Dam: 103-46.

– Een jonge vrouw onderweg van Tiel naar Alphen aan den Rijn.
   P.G.A. Romijn: 103-47.

– Een schot in het duister; een episode uit de bezettingsjaren.
   H. Harts: 103-51.

– Aan mijn lieve Linde; hoe opa zich de Tweede Wereldoorlog
   herinnert.
   Huug van Alphen: 103-54.

– Operatie “Manna”; voedseldroppings.
   P. Leeflang: 103-59.

– Ten afscheid.
  T.J. Rijnsburger: 104-78.

– Reactie op: Een schot in het duister; H. Harts: 103-51.
   Mevrouw Rozema-van Wieringen: 107-42.

– Helden voor Vrijheid en Recht: Jacob Buijs.
   Huug van Leeuwen / redactie Viersprong: 111-41.

– Alsnog genoemd: mevrouw L. Hamburger.
   Ria Langeveld-Turkenburg: 111-45.

– Een bijzondere ontsnapping.
   Ria Langeveld-Turkenburg: 111-47.

– De oorlog dichtbij huis. Verhalen over Joods Alphen in de
   bezettingstijd.
   Kees Visschedijk: 115-39.

– De mobilisatie van 1914.
   Jan Labordus: 119-44.

– Herinneringen aan de mobilisatietijd 1939-1940.
   Jan Labordus: 119-49.

– De mobilisatie van 1939 en het jaar 1940 tot begin oorlog
    op 10 mei.
   Jan Labordus: 120-117.

– Het in Alphen gelegerde autobataljon in 1939-1940.
   Nico Nieumeijer: 121-157.

– Bevrijdingsfeesten 1945.
   Familie J.W. van Gaalen: 123-48.

– De Historische Route- 75 jaar Garderegiment Fuseliers
    Prinses Irenebrigade en de  Liberty Tour.
    Eduard Heijers: 127-61.

– Drie Alphense ‘präventiv Geiseln’, anti-verzetgijzelaars.
   Martien Paats: 138-9.

– Landstorm en Burgerwacht.

   Arjan van ’t Riet: 139-27.

– Gedenkbank en informatiebord voor de neergestorte Halifax.

   Henry Wilbrink: 139-36.

– Dolle Dinsdag, 5 september 1944.

  Henry Wilbrink: 140-68.

– Dolle Dinsdag, 5 september 1944 (vervolg).

  Henry Wilbrink: 141-85.

– 75 jaar vrijheid in 75 beelden 1940-1945.
  Redactie: 143-23.

– 5 december 1940: Een uit de hand gelopen sinterklaasgrap.
  Henry Wilbrink: 143-24.

– Jan van den Broek, een Alphens oorlogsslachtoffer.
  Henry Wilbrink: 143-27.

– Dirk Boot, een slachtoffer van de oorlog.
   Arjan van ’t Riet: 143-30.
– P.A. Colijn, een op het pluche zittende burgemeester in oorlogstijd.

  Henry Wilbrink: 143-31.

– Gebrek aan hout voor de kachel.

  Guus van der Veen: 143-35.

– ‘Geef die fiets terug…’.

  Arjan van ’t Riet en Henry Wilbrink: 143-36.

– ‘Rechtvaardige onde de Volkeren”.

  Margreeth van Meggelen en Ria Langeveld: 143-40.

– Ging het gewone leven in de oorlog ogenschijnlijk door?

  Henry Wilbrink: 143-43.

– De slechte kant van de oorlog.

  Henry Wilbrink: 143-44.

– Voedselschaarste.
   Henry Wilbrink: 143-48.

– Vriheyt en is om gheen gelt te coop.

   Henry Wilbrink: 143-50.

– De Alphense Varkensstrijd.

   Martien Paats: 145-82.

– Stolpersteine in Boskoop en Alphen aan den Rijn.

   Kees Visschedijk : 145-90.

– Afbraak met een staartje.

  Arjan van ’t Riet: 147-41.

– Rechtvaardigen onder de Volkeren.

  Redactie: 147-46.

– Alphen aan den Rijn en het Nationaal Monument op de Dam.

  Henry Wilbrink: 148-68.

– De April-meistakingen 1943 in Alphen aan den Rijn.

  Henry Wilbrink: 155-48. 

Terug naar top.

 

02. Personen.

 

– Rond een grafsteen (A. Jongkindt Coninck).
    J.W. van Zwieten: 03-11.

– Friso-Hof (Jan Willem Friso).
    A. de Kok: 03-17.

– Alphen aan den Rijn en Jacoba van Beyeren.
    F.M. van Poelgeest: 04-35.

– Jan Giudici, 1746-1819, ontwerper gevel Rijnkade 11.
    J.W. van Zwieten: 05-39.

– Grafkapel Baron de Smeth te Alphen aan den Rijn
   (familie de Smeth), deel I.
    H.J.Hamermehl: 06-03.

– Grafkapel Baron de Smeth te Alphen aan den Rijn
   (familie de Smeth), deel II.
    H.J.Habermehl: 07-03.

– Mr. Hubertus Rooseboom, 1634-1722: de glanzende loopbaan
    van een Alphenaar.
    B. van Poelgeest: 07-22.

– Pieter en Willem Ferdinand van Reede van Oudshoorn:
    Ambachtsheren vanuit de  Kaapkolonie van 1750-1822.
    D.C. Peters: 08-30.

– Mr. J.H.V. Baron van Reede van Oudtshoorn, een omstreden
   burgemeester.
    H. van der Wereld: 09-25.

– Gesprekken met oudere Alphenaren (J.C. van der Laan).
    I. Smoorenburg-van Iwaerden: 10-22.

– De Oudshoornse periode van de dichter J.C. Bloem.
    H. van der Wereld: 11-22.

– Margaretha van Mechelen (1581-1662), eigenaresse van de
    heerlijkheid Oudshoorn.
    D.C. Peters: 12-22.

– Willem Boreel (1591-1668), een Oudshoorns diplomaat uit de
   Gouden Eeuw.
    D.C. Peters: 14-10.

– Aymericus van Capelle, een Alphense aartspriester, deel I.
    H. van der Wereld: 14-27.

– Vijfstigste sterfdag W.M.C. Regt.
    B.J.v.Vliet: 15-26.

– Het Oranjeraam en de schenker (Willem Hendrik van Oranje).
    D.C. Peters: 16-33.

– Uit het dagboek van H.F. Ten Hulscher (Katholiek Alphen 1775-1796),
   deel I.
    B. Voets: 19-03.

– Uit het dagboek van H.F. Ten Hulscher (Katholiek Alphen 1775-1796),
   deel II.
    B.Voets: 20-22.

– In Memoriam: J.W. van Zwieten.
    A. de Kok: 22-03.

– Pieter Janssen (1612-1672), glasschrijver van de glazen in de
    Oudshoornse Kerk.
    D.C. Peters: 22-30.

– Arie Vermeulen, hoofdonderwijzer te Alphen van 1818 tot 1852 en
   zijn zoon Pieter.
    A. de Kok: 24-11.

– Dirk de Vlaming van Oudtshoorn (1574/75-1643).
    D.C. Peters: 24-22.

– Herinneringen van oudere Alphenaren, deel I.
    (J.D. Zoutman) W.H.Zoutman: 35-25.

– Aleid van Poelgeest, haar leven en haar einde.
    J. Roefstra: 35-36.

– Herinneringen van oudere Alphenaren, deel II. (C. Blaauw).
     B.J. van Vliet: 36-63.

– Herinneringen van oudere Alphenaren, deel III. (J. de Graaf).
    B.J. van Vliet: 37-88.

– Herinneringen van oudere Alphenaren, deel IV. (L. Kwakernaak).
    B.J. van Vliet: 38-08.

– Ir. J.D.J. Waardenburg, directeur gemeentewerken 1929-1949.
    P.J. Waardenburg: 40-61.

– Pieter Doelman.
    J.G. van Pienbroek: 43-56.

– Openingstoespraak tentoonstelling “Alphen onderuit”, (Jan Hoogeveen).
    E. v.d. Most: 44-85.

– Simon Wiesenthal in Alphen aan den Rijn.
    Elke Wijnmalen: 44-83.

– Het levensverhaal van een oud plaatsgenoot, A.Goedhart.
    z.n.: 45-123.

– In memoriam A.T.M. Varga-Frenay.
    J.J. Pijpers: 49-94.

– De Eerste Nederlandse Stoom-Klompenfabriek. Het verhaal van een
    klompenmakersgeslacht Hulscher.
   J.A.Henry: 49-107.

– In memoriam Piet de Vries.
    A. de Kok: 49-112.

– In memoriam R.W. Bonnema.
    A. de Kok: 50-20.

– Was…getekend “W.B. Kroon, architect”.
    E. v.d. Most: 54-19.

– Ingezonden.
    F.L.J. van Laarhoven: 55-50.

– Een monument voor J.C. Bloem.
    A.P. Dekker: 56-57.

– Erepenning voor J.S. Vroege.
    J. Dierdorp: 58-13.

– Tweemaal Oudshoorn, (De Vlamingh van Outshoorn en
   De Reede van Outshoorn).
    J.Ph.Labordus: 53-129.

– De kikker drilde.
    C.J.Roos: 61-132.

– Een lugubere geschiedenis.
    C.Verlooij: 65-123.

– J.Dierdorp gehuldigd.
    z.n.: 66-20.

– Nicolaas Samsom (1844-1917).
    H.vd Wereld: 66-21.

– In memoriam Jan Kees Haalebos.
    E.vd Most: 67-52.

– Bij het afscheid van mevrouw M.Haasbeek.
    Redactie: 68-72.

– Jos Pijper Koninklijk onderscheiden.
    Redactie: 71-61.

– Tussen matras en kerkenzak; oom Jan de Ridder vertelt.
    J.M Hogervorst-Verhagen: 72-65.

– Meester W.M.C. Regt.
    J.Ph. Labordus: 72-73.

– Petrus Plemper.
    W.M.C. Regt: 72-81.

– Ontsnapping uit Rijnoord; Jan van Wanrooij.
    Redactie: 72-83.

– Mevrouw G.N. Speelman vertelt.
    J.M. Hogervorst-Verhagen: 74-1.

– Vier generaties Van Zwieten; Uit het archief van L.C.van Zwieten.
   L.C. van Zwieten: 74-14.

– De grafzerken van burgemeester Jongkindt Coninck.
    G.P van Muyen: 74-17.

– De Alphense politicus C. den Uijl.
   Wil Klaassen: 75-37.

– Dirk Verrijk, 1734 – 1786. Topografisch equilibrist.
    Redactie: 75-56.

– Laurens Reael, een illustere bewoner van Langeroode.
    j.Ph. Labordus: 76-69.

– De website van: F.W.W. Baerveldt. Bijna twee eeuwen
    verbondenheid met
    Alphen aan den Rijn.
    F.W.W. Baerveldt: 76-81.

– Prof. Dr. K. Gill vertelt.
    J .M. Hogervorst-Verhagen: 77-105.

– Anton van Rijn vertelt.
    J.M. Hogervorst-Verhagen: 78-21.

– Het molenaarsgeslacht Walraven.
    D. Kenbeek en P. Leeflang: 79-38.

– Beatrix in Alphen aan den Rijn: H.M. koningin Juliana en
    drie prinsessen zagen “Sprookjesmelodie”.
    Uit de krant 1950: 83-40.

– Beatrix in Alphen aan den Rijn: Beatrix bezoekt
    jubileumwedstrijden “Hollandia”.
    Uit de krant 1957: 83-43.

– Beatrix in Alphen aan den Rijn: Claus en Beatrix bezochten Alphen.
    Uit de krant 1977: 83-44.

– Beatrix in Alphen aan den Rijn: Koninklijk bezoek in Ecolonia.
    Uit de kranten 1993: 83-48.

– Beatrix in Alphen aan den Rijn: De koningin op streekbezoek.
    Uit de kranten 2003: 83-50.

– Beatrix als bruidsmeisje bij het huwelijk van een Alphenaar.
    P. Leeflang: 83-51.

– In memoriam Ina Hogervorst-Verhagen
    P. Leeflang: 84-69.

– Het molenaarsgeslacht Dam.
    D. Kenbeek en P. Leeflang: 85-114.

– Brieven van Arij Arijsz. Dam de Oudere.
    D. Kenbeek: 85-121.

– Albert van Wersch (1914-2005).
    Oud-medewerkers Varossieau e.a.: 85-128.

– Mevr. C.M. Visser-Kwakernaak vertelt.
    van der Linden: 89-97.

– De Alphense tak van kaas- en ijshandelaren van het geslacht Verkleij,
   deel I.
    P. Leeflang: 90-1.

– P.A. Colijn als burgemeester.
    Wil Klaassen: 90-18.

– Column over de dichter J.C. Bloem.
    H.J. Habermehl:92-68.

– De Alphense tak van kaas- en ijshandelaren van het geslacht Verkleij,
    deel II.
    P. Leeflang: 92-69.

– Wagenmakersfamilie Van ’t Riet. Een verdwenen beroep in de Hooftstraat.
    P. Leeflang: 92-79.

– De Alphense tak van kaas- en ijshandelaren van het geslacht Verkleij,
    deel III.
    P. Leeflang: 93-114.

– De Alphense tak van kaas- en ijshandelaren van het geslacht Verkleij,
   deel IV en slot.
    P. Leeflang:94-1.

– Ambtsteken voor gemeentebestuurders.
    Rijn en Gouwe: 94-26.

– Bernhard Gerhard Bahlmann, van emigrant tot geslaagd
   ondernemer.
    Huug van Leeuwen: 95-36.

– In memoriam Wim Dirkzwager.
   Bestuur HVA: 98-21.

– Varia. Paul Leeflang ontvangt zilveren erepenning
   Alphen aan den Rijn.
   z.n.: 99-48.

– Familie Van Dien.
   z.n. : 99-60.

– Zwaantius Bruins Slot (1903 – 1985).
   J. Braker: 101-97.

– Ter nagedachtenis aan Henk Dinkelaar.
   Leo Peys: 102-28.

– Ambachtsheer Hendrik Stevin (circa 1616-1669).
   H.J. Habermehl: 104-79.

– Ketel van Hackfort. De Oudshoornse familietak Ketel.
   Huug van Leeuwen: 105-105.

– Het geslacht De Grauw. Drankenhandel De Grauw.
   J.J.J. de Grauw: 106-1.

– In memoriam Gijsbert Pieter van Muijen (1921-2011).
   Paul Leeflang: 106-27.

– Reactie op: Het geslacht De Grauw. 106-1.
   Mevrouw W.N.J.G. Pranger-de Grauw: 107-46.

– Groepsfoto bewoners Hoorn 30 april 1957.
   Fred Baerveldt: 107-60.

– Ons dorp van toen…
   Pauline van Leeuwen-Hofman: 108-77.

– Willem Heda.
   Redactie: 108-83

– Op zoek naar de steen der wijzen.
   H.J. Habermehl: 108-95.

– Publiek bezit? Publiek verkocht!
   Arjan van ’t Riet: 109-128.

– Poëziealbum van Maps van Schie.
   Paul Leeflang en Huug van Leeuwen: 111-37.

– Hoe heetten de “echte” Alphenaren?
   H.J. Habermehl: 114-22.

– Een Alphens jongetje.
   Jan Labordus: 115-46.

– Inhuldigingen Wilhelmina, Juliana en Beatrix.
   Redactie: 115-51.

– 1813 Herdacht.
   Arjan van ’t Riet: 117-88.

– Een gezin emigreert, Familie Van Engelen.
   Redactie: 118-27.

– In memoriam Riet Roest.
   Anneke de Graaf en Ria Langeveld: 118-32.

– In memoriam Willem Koppe.
   Jan Dierdorp: 118-32.

– Dokter Pilon: ‘Na de oorlog wordt alles anders’.
   Kees Visschedijk: 122-21.

– Ambachtsheer Cornelis de Vlaming van Oudshoorn en
   de Gnephoek.
   Jan Labordus: 124-73.

– Portretten van Margaretha de Vlamingh van Oudtshoorn en haar
   echtgenoot  dr. Nicolaas Tulp.
   Meta Henneke:124-77.

– Over de auteurs van de Oudshoornse kerk.
   Geen auteur: 124-121.

– Drinkglas van de burgemeester.
   Arjan van ’t Riet: 126-29.

– Extra aandacht voor de dichter J.C. Bloem (1887-1966)
   Redactie: 128-95.

– Kees Musters.
   Martien Paats: 128-95.

– Pilon, huisarts en verzetsman (1911-1974.
   Kees Visschedijk/Redactie: 128-99.

– In memoriam Fred de Mon.
   Eduard Heijers: 128-102.

– In memoriam Paul Leeflang
   Eduard Heijers: 128-102.

– Koster Johan Göbel en de kerkbrand van 1916.
   Joke Groenendijk-Göbel en Arie Göbel: 129-119.

– Dokter en burgemeester, Antoni Lemzon Pijnaker, Med. Doct.
   Jan Noordegraaf: 129-125.

– Overlijden Jacques Plomp en Jan Parmentier.
   Verenigingsnieuws: 129-131.

– Afscheid van excursieleider Jan Dierdorp.
   Verenigingsnieuws: 129-131.

– Mevrouw H. Donker, 1ste voorzitter ANBO en 1ste vrouwelijke
   wethouder Alphen aan den Rijn.
   Wil Klaassen: 131-32

– In memoriam Jan Labordus
   Verenigingsnieuws: 131-42

– De dood van sergeant Posthuma, een oorlogsverhaal.
   Jan Noordegraaf: 132-55.

– Groepsfoto winkelpersoneel Ridderhof in 1982.
   Redactie: 132-58.

– Namen bij groepsfoto winkelpersoneel Ridderhof in 1982.

  Redactie: 133-76.

– Burgemeesters 1918-heden.

  Redactie: 134-18.

– Ooggetuigenverslag arrestatie J.W. Hoornenborg.

  Mevrouw Ans Spaan-Geerlof: 135-34.

– Groepsfoto Zangvereniging Con Amore omstreeks 1950.

  Redactie: 135-42.

– Groepsfoto voor gebouw Jonathan, leraren en leerlingen van de
   naastgelegen Christelijke school.

  Redactie: 136-65.

– In memoriam Frits de Wilde.

  Arjan van ’t Riet: 137-93.

– Een vergeten burgemeester. Over J.L. Nierstrasz.

  Jan Noordegraaf: 138-13.

– Groepsfoto, personeelsuitje kalkbranderij Clant naar Schiphol.

  Redactie: 138-19.

– Terugtreden Arjan van ’t Riet als eindredacteur van De Viersprong.

  Eduard Heijers: 139-?.

– En zo raakte de ooit roemruchte naam Clant hier in de vergetelheid.

  Henk Jan Habermehl: 139-33.

– Een niet-vergeten burgemeester.

  Jan Dik de Graaf: 139-38.

– Reacties op groepsfoto personeelsuitje kalkbranderij Clant.

  Redactie: 139-43.

– Over J.C Bloem en de NSB, een voetnoot.

  Jan Noordegraaf: 140-63.

– Marie Houtman-van der Schie, de 1ste dame in de gemeentelijke vroedschap.

  Henry Wilbrink: 141-87.

– Veertig jaar ambtenaar in dienst der gemeente Alphen aan den Rijn.

  1. de Rooij: 142-9.

– Winkel met negen kinderen.

  Redactie: 142-11.

– Groepsfoto bestuur Wilhelmina Vereniging..

  Redactie: 142-15.

– Reacties op de groepsfoto van het bestuur Wilhelmina Vereniging.

  Redactie: 143-52.

– Jacob van Dam, een dichter uit Aarlanderveen.

  Jan Noordegraaf: 144-59.

– Spoorzoeken.

  Werkgroep Genealogie: 144-65.

– In memoriam Jan Zeemen.

  Namens het bestuur, Ria Langeveld: 144-71.

– Reacties op de groepsfoto van het bestuur Wilhelmina Vereniging.

  Reactie: 144-72.

– Jaap Boot en zijn kraanwagen

  Huug van Leeuwen: 146-3.

– Timmerman wordt godsdienstonderwijzer. Een singuliere Fries in Alphen.

  Jan Dirk Wassenaar: 146-18.

– Thorbecke op ‘Rijnstroom’.

  Joop van den Berg: 148-59.

– In memoriam Jan Henry.

  Ria Langeveld: 148-72.

– De erfenis van Verweij Mejan die op Huize Rijnstroom woonde.

  Arjan van ’t Riet: 149-87.

– Het zaaltje van Kemp, een verhaal uit de Raadhuisstraat.

  Jan Noordegraaf: 151-27.

– Groepsfoto opening van De Bron in 1972.

  Redactie: 152-72.

– Terugblik op elf jaar voorzitterschap.

  Eduard Heijers: 154-3.

– Bas de Geus (1922-2017).

  Diny Heinen-Bouthoorn: 155-31.

Terug naar top.

03. Onderwijs en scholen.

– Het Christelijk Lyceum (1918-1986), geschiedenis van de
   behuizing van een school.
   J. van Dorp: 08-04

– De kleuterschool van juffrouw van Wijk.
   H.J. Habermehl: 13-03.

– Timotheusschool 100 jaar.
   L. Vermeulen/B.J. van Vliet: 21-19.

– Da Costaschool: 140 jaar Christelijk onderwijs in Alphen.
     B.J. van Vliet: 29-03.

– Honderdveertig jaar Katholiek onderwijs in Alphen aan den Rijn.
    P. Hoeksel: 30-03.

– De zondagsschool in de Hoorn.
     F. Baerveld: 32-24.

– De Blijde Boodschap (zondagsschool).
     A. Rijlaarsdam-Groenheiden: 36-49.

– Het is oorlog… onze school is bezet.
     N. Boukema en J. v. Dorp: 43-50.

– Eindexamenklas 1948, Chr. MULO.
     z.n.: 49-112.

– De Oudshoornse Lagere School, deel I; de reunie van de
    klas van 1952.
     D.C. Peters: 52-81.

– De Christelijke School in de Hoorn.
     M. de Groot: 54-25.

– De Oudshoornse Lagere School, deel II.
     W.M. van Wermeskerken: 56-76.

– De Oudshoornse Lagere School, deel III.
     L.C. van Zwieten: 58-24.

– Een praatje bij een plaatje. Eerste Landbouw-Huishoudschool.
     z.n.: 59-62.

– Klassefoto eindexamenklas 1950.
     A.C. de Bruyn – Domburg: 61-115.

– Klassefoto’s.
     C.E. Herbig: 67-56.

– Andere Franse kostschoolmeesters te Alphen.
    J. Ph. Labordes: 89-115.

– Alphense projecten voor het voortgezet onderwijs.
    Kees Visschedijk: 96-79.

– De eerste christelijke kleuterschool
    Paul Leeflang en Huug van Leeuwen: 110-11.

– Groepsfoto klas 3b, Chr. U.L.O. school, Sint Jorisplein.
    Verenigingsnieuws: 129-133.

– Van HBS naar Scholengemeenschap Groene Hart.

  Gep Hoogendijk: 137-72.

– Groepsfoto Chr. HBS eerste helft jaren dertig, linker gedeelte.

  Redactie: 140-72.

– Groepsfoto Chr. HBS eerste helft jaren dertig, rechter gedeelte.

  Redactie: 141-91.

– Wat lazen de lezers vroeger?

  Henk Jan Habermehl : 145-88.

– Groepsfoto schoolreis 1956, klas 6/7 Bethlehemschool St. Jorisplein.

  Redactie : 145-96.

 

Terug naar top.

04. Gebouwen.

– Kaas en brood speelden een grote rol in de geschiedenis vanRijnkade 11,
    deel I.
     J.W. van Zwieten: 02-30.

– Het bier en het water van ’s Lands Welvaren.
    N. Boukema: 03-07.

– Friso-hof.
    A. de Kok: 03-17.

– Kaas en brood speelden een grote rol in de geschiedenis van Rijnkade 11,
    deel II.
    J.W. van Zwieten: 03-26.

– Het huis Beerendrecht te Alphen aan den Rijn.
     E. van der Most: 04-04.

– Kaas en brood speelden een grote rol in de geschiedenis van Rijnkade 11, deel III.
     J.W. van Zwieten: 04-10.

– Restauratie Rijnkade 11.
     J.J. Pijpers: 04-14.

– Grafkapel Baron de Smeth te Alphen aan den Rijn, deel I.
     H.J. Habermehl: 06-03.

– Grafkapel Baron de Smeth te Alphen aan den Rijn, deel II.
     H.J. Habermehl: 07-03.

– Rijnoord III.
     M. van Gent: 08-35.

– De boerenhofstede “Landlust”.
     J.A. Henry: 38-15.

– Tweeduizend jaar baden in Alphen,(badhuis).
     L.E. van Amerongen: 39-29.

– Gemaal “Cornelis den Hertog”.
     J. van Brussel: 39-33.

– Bouwhistorisch onderzoek Julianastraat 48.
     E.J.M. van Riel: 47-29.

– Van Rechthuis tot Stadskantoor, deel I. Het gemeentehuis van Alphen.
     H. van der Wereld: 50-21.

– De pastoriën van Oudshoorn.
     J. van Donk: 56-63.

– Van Boetzelaerstraat 48.
    z.n.: 58-34.

– Van Rechthuis tot Stadskantoor, deel II.Het Gemeentehuis van Aarlanderveen.
    H. van der Wereld: 59-43.

– Gebouw “Concordia” 100 jaar.
    J.Ph. Labordus: 65-97.

– Een burgemeesterlijke vergissing.
    J.C.Plomp: 65-109.

– Het voormalige Raadhuis van Alphen aan den Rijn.
    M. Paats en P. Leeflang: 66-12.

– Het hek van “Rijnoord”.
    z.n.: 67-44.

– Weyerman in het “Star-paleis”.
    B. Sierman: 70-17.

– Archiefonderzoek naar de geschiedenis van panden
    F. de Wilde: 71-29.

– Hofstede “Viersprong”, Raadhuisstraat 8.
    G.P. van Muijen: 71-37.

– Het Nutsgebouw uit de steigers.
    P. Leeflang: 73-116.

– Alphense Buitenplaatsen in vroeger eeuwen, deel I: Het Hoff te Alphen.
    J.Ph. Labordus: 75-29.

– Alphense Buitenplaatsen in vroeger eeuwen, deel II: Langeroode.
    J.Ph. Labordus: 76-61.

– Bouwkundige beschrijving van Langeroode.
    Bron: W. Kuyper. Het Monumentale Hart van Holland, pp. 314-315.
    De naam Langeroode over de wereldzeeën.
    J.Ph. Labordus: 76-70.

– De buitenplaats “Kleijn Damzigt”, vanaf ca 1800 “Ringburg” geheten.
    J.Ph. Labordus: 78-1.

– De buitenplaats “Ringburg”, deel II.
    J.Ph. Labordus: 79-29.

– Overpost in vroeger tijden.
    J.Ph Labordus: 80-61.

– Hoe monumentaal is Overpost nog?
    G.P. van Muijen: 80-71.

– De Buitenplaats “Langeroode”, gebouwd in 1624-1625.
    J.Ph. Labordus: 81-79.

– Julianastraat nr. 62.
    Mevr. C.M. van Staalduinen: 82-8.

– De buitenplaats “Overpost”, deel III.
    G.P. van Muijen: 82-25.

– De Hofstrede “Rhijnhart” bij de Goutsesluijs.
    J.W. van Zwieten: 85-109.

– Buitenplaatsen langs de Rijn tussen Zwammerdam en Gouwsluis.
    J.Ph. Labordus: 87-38.

– Huize “Den Tol” en de Alphense tak van het geslacht Van der Linden.
    L.A. van der Linden: 89-97.

– Villa Nuova, Oudshoornseweg nr. 174.
    A.J.J. van ’t Riet: 89-104.

– Alphense Buitenplaatsen vanaf de Gouwe tot het Dorp Alphen.
    J. Ph. Labordes: 89-110.

– De geschiedenis van het Schoutenhuis en zijn omgeving.
    H.J. Habermehl: 91-29.

– De restauratie van het Schoutenhuis.
    J.S. Vroege: 91-42.

– Varia, nieuw huurcontract en groot onderhoud.
    Bestuur van De Vergulde Wagen: 95-45.

– Aarlanderveense “Vredebest” herrezen.
    A.J.J. van ’t Riet: 97-89.

– Van Rechthuis tot Stadskantoor: Het Gemeentehuis van Oudshoorn.
    F. de Wilde: 97-107.

– Er zat muziek in Avifauna. De eerste periode van het park van 1950 – 1953.
    Joop van der Leij en Kees van Geen: 100-62.

– Het Alphense Badhuis.
    P. Leeflang: 102-23.

– Rondom het gemeenlandshuis van Rijland en Worden te Oudshoorn.
    Peter Siepman: 105-97.

– Het Tolhuis, eigendom van de familie De Jong.
    Ria Langeveld en Paul Leeflang: 110-21.

– Boerderij “Amsterdam”.
    Redactie: 110-26.

-“Swanendrift”, een ‘Huijsinge van plaisance’.
    Jan Labordus: 112-58.

-De buitenplaats “Brittenrust”, één naam voor twee huizen.
    Arjan van ’t Riet: 112-79.

-“Vredelust” van buitenplaats tot villa
   Arjan van ’t Riet: 113-86.

-De buitenplaats “Welgelegen”.
  Jan Labordus: 113-99.

-“Ons Thuis” precies een eeuw bewoond.
  Arjan van ’t Riet: 116-56.

-Alphense buitenplaatsen: Het huis Arckom.
  Jan Labordus: 116-69.

– Antwoord bij Villa Nuova aan Bloem.
  Martien Paats: 121-147.

– De oorsprong en beginjaren van hotel Toor.
  Arjan van ’t Riet: 123-51.

– Daniël Stalpaert en de classicistische kerkarchitectuur.
   Bernard Vermet: 124-69.

– Bouw van de Oudshoornse kerk.
   Ries van Hemert: 124-81.

– Waarom ligt de Oudshoornse kerk hoger dan de Oudshoornseweg?
   Roel Bos: 124-91.

– Van de kerk, de mensen en hun tijd en het orgel.
   Ad Hesseling: 124-93.

– Begraven in en buiten de kerk van Oudshoorn.
   Dick Peters: 124-97.

– Onderhoud van de Oudshoornse kerk in de loop der eeuwen.
   Ries van Hemert: 124-101.

– Doniawier, een Alphens probleem. Carl Visser, een Friese burgemeester.
   Arjan van ’t Riet: 131-35

– Buitenplaats Zee-Rust in Oudshoorn.

  Henk Jan Habermehl: 136-51.

– Het Nutsgebouw in Oudshoorn.

   Vrij naar W.M.C. Regt: 136-59.

– Redding en herplaatsing historische gevelstenen De Prins van Oranje.

  Ria Vitters: 137-78.

– Klein Raadwijk, Streng en Straathof. Een kleine familiegeschiedenis.

  Jurjen Vis: 137-84.

– Boerderij ‘Kaliwoengoe’.

  Henk Jan Habermehl: 139-39.

– Rijnkade 5 en 6.

  Redactie: 144-68.

– Woonkamer in de jaren vijftig.

  Henk Jan Habermehl: 145-79.

– Van Schoolmeestershuis naar Stadsherberg.

  Ria Langeveld : 145-85.

– Toen en nu, Park Rijnstroom.

  Redactie: 148-70.

– Toen en nu, rondom theater Castellum.

  Redactie: 152-74.

Terug naar top.

05. Industrie en nijverheid.

– “Goudse” pijpen uit Alphen aan den Rijn.
    H. v.d. Meulen: 09-19.

– Boekhandel J.M. Haasbeek vijftig jaar.
    Th.A.J. Schiere: 10-13.

– Het G.E.B.; een afgesloten tijdperk (Gemeentelijk Energiebedrijf),
   deel I.
    A. de Rooij: 19-28.

– De Leerhoeve te Oudshoorn.
    B.J. van Vliet: 19-35.

– Het G.E.B.; een afgesloten tijdperk (Gemeentelijk Energiebedrijf),
   deel II.
    A. de Rooij: 21-48.

– Kwesties over de tabaksmerken van Geurt Jacob Schildt.
    J. v.d. Meulen: 25-13.

– Juwelier Tuijn honderd jaar.
    Th.A.J. Schiere: 27-23.

– Sigarenindustrie in Aarlanderveen, Oudshoorn en Alfen; 1868-1950, deel I.
    P. Hoeksel: 31-03.

– Sigarenindustrie in Aarlanderveen, Oudshoorn en Alfen; 1868-1950,
   deel II.
    P. Hoeksel: 32-30.

– Sigarenindustrie in Aarlanderveen, Oudshoorn en Alfen; 1868-1950,
   deel III.
    P. Hoeksel: 33-27.

– Sigarenindustrie in Aarlanderveen, Oudshoorn en Alfen; 1868-1950,
   deel IV.
    P. Hoeksel: 34-17.

– N.V. Japonnenindustrie Lambert Janssen.
    G.A. van Staveren-Op den Kamp: 36-67.

– De drogisterij Firma M. Hoogeveen.
    E.J.M. van Riel: 37-92.

– Plateelbakkerijen in Alphem aan den Rijn.
    E.v.d. Most: 38-16.

– De Leerhoeve en ozon.
    M. Vonk: 39-25.

– Vuurwerkfabriek “Le Vulcan”.
    P. Hoeksel: 41-88.

– N.V. Dakpannen- en Kleiwarenfabrieken v/h D.van Oordt & Co.
   Alphen aan den Rijn.
    z.n.: 41-91.

– N.V. Oosthoek & zoon.
    E.v.d. Most: 42-15.

– Een moraliserende krant; (Rijnbode).
    B.J. van Vliet: 42-19.

– De laatste der Mohikanen; (dakpannenfabriek van Oordt).
    H.M Bakker/P. Leeflang: 44-86.

– Het eerste electrische benzinestation in Alphen aan den Rijn.
    P.H. Kamphuis: 45-112.

– De aardewerk- en plateelfabriek “Rijnland”.
    E. v.d.Most: 45-116.

– In gesprek met de heer C. Hesseling. (Oosthoek & Zoon).
    E. v.d.Most: 46-22.

– Avada; de Alphense Rijwiel- en Bromfietsfabriek.
    M. Vonk: 47-33.

– De Kalkbranderijen te Oudshoorn en Gnephoek.
    F.C.M. Roeland: 47-47.

– De Alphense Brandweer.
    E.J.M. van Riel: 49-85.

– Rhenania, deel I. Van Focke naar Schouten.
    H. Focke: 49-95.

– De Eerste Nederlandsche Stoom-Klompenfabriek. Het verhaal van het
   klompenmakersgeslacht Hulscher.
    J.A. Henry: 49-107.

– Rhenania, deel II.
    H. Focke en P. Leeflang: 50-16.

– Bedrijven op Gouwsluiseweg 86.
    J.A. Henry: 52-95

– Rhenania, deel III.
    H. Focke en P. Leeflang: 52-99.

– De Sierkan.
    K. Overvliet: 57-91.

– De scheepswerven en motorenfabriek van Boot.
    L.L. Louwerse en P. Leeflang: 58-03.

– Telefoonlijst 1915.
    z.n.: 58-35.

– Honderd jaar Rabobank in Alphen aan den Rijn.
    C.J. Wevers en A.C. Tepper: 59-61.

– Over Alphense vruchtensap- en jamfabriek.
    C.M.H. Bosch: 60-69.

– Overzicht van enkele feiten gedurende het 50-jarig bestaan der
    firma W.vd Bijl; 1884-1934.
    C. van Keeken: 61-124.

– Van Wieringen Jr., Boek en Kantoor BV; 1892-1994, deel I. De Directeuren.
    P. Hoeksel: 62-01.

– Van Wieringen Jr., Boek en Kantoor BV; 1892-1994, deel II.
    Het bedrijf en zijn onderdelen.
    P. Hoeksel: 63-29.

– Boerenkaas, K.Z. Volvet; het verhaal van Paul den Hertog.
    A de Kok: 65-103.

– Kuiperijen, ook in Oudshoorn.
    J.C. Plomp: 66-07.

– De pottenbakkers van Oudshoorn.
    Adri vd Meulen en Paul Smeele: 67-29.

– Expositie “Daar zit muziek in”.
    J.C. Plomp: 67-53.

– Aarlanderveen, Bakermat van Scheepswerf Boxce, Delft.
    F.L.M. Boxce: 70-21.

– Erka, de laatste pijpenfabriek van Alphen aan den Rijn.
    Bert van der Lingen: 72-75.

– De “Tien in Een”: vijftig jaar geleden opgericht.
    G. van Dam: 77-111.

– Varossieau. De geschiedenis van Alphense Verf- en Vernisfabrikanten,
   deel I.
    A.H.C. van Wersch: 81-61.

– De firma Zijerveld te Alphen. De eerste Nederlandse Coca-Cola bottelaar.
    Mevr. R. Langeveld-Turkenburg: 81-80.

– Varossieau. De geschiedenis van Alphense Verf- en Vernisfabrikanten,
   deel II.
    A.H.C. van Wersch: 82-1.

– Verslag van ons bezoek aan Varossiaeu in Paramaribo.
    E. en C. Dun-Rijsdam: 85-132.

– Stoomkleerenwasscherij en Bleekerij “De Ster”.
    Huug van Leeuwen: 87-43.

– Dakpannen, kalk en stenen.
    A.J.J. van ’t Riet: 90-9.

– Een bezoek aan de kalkovens en de dakpannenbakerijen te Oudshoorn
   in 1783.
    C.M. Kooi: 90-14.

– De kalkbranderijen in Alphen.
    A.J.J. van ’t Riet: 92-61.

– Bij het afscheid van Marx’Boekhandel en Kantoorinrichting
   De Gouden Vulpen.
    Klaas Kooren: 92-91.

– De kalkbranderijen in Oudshoorn.
    A.J.J. van ’t Riet: 93-101.

– ERKA, nog geen eureka.
    W. Spijker: 93-110.

– De pannenbakkerijen in Oudshoorn en Aarlanderveen.
    A.J.J. van ’t Riet: 94-17.

– De pannenbakkerijen in Alphen.
    A.J.J. van ’t Riet: 95-51.

– Elekticiteitsvoorziening in Alphen aan den Rijn.
    A. de Rooij: 97-103.

– Faillissement van firma Barend Rutgers en Cie (mei 1845).
    H.J. Habermehl: 99-37.

– Verdwenen veebedrijven van Van Zwieten en Van den Akker.
    P. Leeflang: 99-49.

– Drinkwatervoorziening in Alphen aan den Rijn.
    A. de Rooij: 102-15.

– Chocoladefabriek Baronie NV.
    Willem Debets en Mark van der Neut: 104-83.

– Foto van werknemers bij de PTT uit 1943.
    J.C. de Bruyn: 106-28.

– Ivoorzwartfabriek in Alphen.
    Marloes Rijkelijkhuizen: 107-43.

– Bakkers in Alphen aan den Rijn in de jaren 1935- 1950.
    C.I.M. van der Sijs: 107-53.

– Overblijfsel van de ivoorzwartfabriek.
    Marloes Rijkelijkhuizen: 108-75.

– De Handelsraad
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 113-93.

– Gasvoorziening in Alphen aan den Rijn.
    A. de Rooij: 116-60.

– Firma G. Klaverweiden & Zoon anno 1729, kaashandel en verffabriek.
    Paul Leeflang en Huug van Leeuwen: 118-4.

– Alphense Papierwarenfabriek Paul en Kelderman.
    Paul Leeflang en Huug van Leeuwen: 118-21.

– Bonda’s Veevoederfabriek in Alphen aan den Rijn, nauw verweven met de
    Alphensche Veevoederhandel van Jac. Van Beest.
    Redactie: 119-63.

– Van ezelkar tot marsepein, bakkerij Jac.van Vliet & Zn.in de Hooftstraat.
    Huug van Leeuwen en Paul Leeflang: 120-88.

– Alphense Papierwarenfabriek in de Willemstraat.
    Redactie: 121-158.

– De Oudshoornse leerlooierij in de Gnephoekse polder.
    Marloes Rijkelijkhuizen: 130-10.

– Zeepfabriek “De Atlas”.
   Huug van Leeuwen: 130-15.

 

Terug naar top.

06. Verkeer en vervoer.

– De verdwenen spoorlijn Alphen-Amsterdam.
    J.J. Pijpers: 02-26.

– Uit de historie van ’s Molenaarsbrug.
    H. v.d.Wereld: 05-20.

– Vijftig jaar Alphense hefbrug.
    A. de Rooy: 16-17.

– De Hofbrug 526 jaar oud.
    E. v.d. Most: 18-35.

– Privilege van eenen gemeene waterganck (Gouwsluis).
    T.B. van Rijn: 22-27.

– De aanleg van de spoorlijn Leiden-Woerden.(1856-1878).
    B.J. van Vliet: 40-51.

– De Alphense Brug. (1530-1955).
    Th.A.J. Schiere: 41-73.

– Bietenschepen.
    L. en R. Ligtenberg: 46-8.

– Citosa N.V. Het andere autobusbedrijf dat op Alphen aan den Rijn reed.
    H. van der Wereld: 46-12.

– De laatste jaren van Citosa N.V.
    H. van der Wereld: 47-38.

– Het overzetveer van Han Zaad.
    J.C. Plomp en G.P. van Muijen: 50-29, 54-26.

– De M.O.D.A. Motor Omnibusdienst Alphen aan den Rijn.
    S.O. de Raadt: 54-4.

– De Gouwsluisse Brug 60 jaar.
    A. de Rooij: 56-79.

– Herinnering aan de Alphense “brug der zuchten”.
    Poedel van Dam: 57-107

– Van Eberau tot Orion 4.
    K. Overvliet: 59-51.

– Het Lichtbaken van Alphen aan den Rijn.
    T. Vink: 61-109.

– Noodlandingen in Alphen aan den Rijn.
    Uit de dagbladen: 75-42.

– De Haarlemmermeerlijnen. Per trein naar Alphen vanuit noordelijke richting.
    J.P.H. Gerritsen:80-85.

– Heffing van rechten voor het ophalen van de Alphense brug in 1914.
    Yvette Hoitink: 94-15.

– Met de Ali-B2 varen op de Oude Rijn, ontdekking vanaf het water.
    HVA: 98-19.

– Varia, de Rijnbode van 18 augustus 1923.
    Nawoord van G.P. van Muyen: 98-24.

– Stoombootmaatschappij Carsjens, deel 1.
    Hans van der Wereld:101-89.

– Maatschappij Carsjens, deel 2.
    M.W. Langeveld-Turkenburg en P. Leeflang: 102-1.

– De spoorbrug over de Oude Rijn te Gouwsluis.
    G.P. van Muijen: 105-123.

– Voetveren in Aarlanderveen.
    J den Hengst: 109-97.

Terug naar top.

 7. Polders.

– Boerengeriefhoutbosjes in Alphen aan den Rijn.
    J. Teeuwisse: 09-03.

– De overstroming van de polder Vierambacht in 1788.
    H. v.d. Wereld: 13-25.

– De Alphense polders ten westen van de Gouwe, deel I.
    H.J. Habermehl: 15-03.

– Kerkgeboden in het Hoogheemraadschap van Rijnland.
    J.H.M. Sloof: 16-03.

– De Alphense polders ten westen van de Gouwe, deel II.
    H.J. Habermehl: 16-23.

– De droogmakerij van Aarlanderveen gemeten en in kaart gebracht.
    D. de Vries: 37-81.

– Facetten uit de geschiedenis van Rijnland en de omliggende polders.
    J.H.M. Sloof: 38-01.

– Overstromingen in Rijnland.
J.Ph. Labordus: 57-101.

Terug naar top.

08. Instellingen van sociale zorg.

– IJsvermaak en armenzorg in de winter 1885 -1886.
    B.J. van Vliet: 06-26.

– De levensbomen van het oude weeshuis.
    H.J. Habermehl: 15-16.

– Armenzorg in Alphen aan den Rijn, deel I. A. de Kok,
    P. van Oosterom, W.J. Mens,
    J.Ph. Labordus: 26-17.

– De armenzorg in Oudshoorn, deel II. W.J. Mens, C. van Oosterom,
   A. de Kok,
    J.Ph. Labordus: 27-24.

– Christelijke Wijkverpleging in Alphen, 1902-1927.
    E. de Vos en C. Claessen: 28-03.

– Diaconiebonnen.
    E. Verkade-Vis: 28-10.

– Armenzorg in Oudshoorn in de achttiende eeuw, deel III.
    J. Ph. Labordus: 28-18.

– Armenzorg in Oudshoorn in de achttiende eeuw, deel IV.
    Namens de werkgroep J.Ph. Labordus: 29-23.

– Armenzorg in Oudshoorn in de achttiende eeuw, deel V.
    Namens de werkgroep J.Ph. Labordus: 30-29.

– Armenzorg in Oudshoorn in de achttiende eeuw, deel VI.
    J.Ph. Labordus: 31-33.

– De armenzorg en het wees- en armhuis, 19de en 20ste eeuw.
    P.Hoeksel: 36-51.

– Verzorgingshuizen in Alphen aan den Rijn.
    H. Donker: 36-57.

– Voor wat, hoort wat.
    B . Voets: 57-111.

– Leven in de Martha Stichting.
    A. Koetsier-Assendelft: 57-85.

– Afscheid zusters Sint Joseph.
    z.n.: 59-60.

– De geschiedenis van de Martha Stichting te Alphen aan den Rijn.
    W.M. van Wermeskerken en P. Leeflang: 64-61.

– De Martha Stichting; de periode Ds. Voors (1907-1935).
    P. Leeflang en W.M. van Wermeskerken: 69-93.

– Hoe het groeide. Artikel over de wordingsgeschiedenis van de
   Martha Stichting.
    J.Th. Meijer: 84-70.

– De Martha Stichting deel III, periode 1935-1982.
    P. Leeflang: 84-73.

– De geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gestichtsgemeente
    P. Leeflang: 86-01.

– Mijn jeugd in de Martha Stichting, 1933-1947.
    G.A. de Kruis: 86-7.

– Mijn leven in de Martha Stichting, 1956-1970.
    Tonnie Camman: 86-11.

– Herinneringen van een buitenkind.
    J. van der Linden: 86-15.

– Greet Ketellapper werkte 48 jaar op Rijnstroom.
    Alphens Nieuwsblad, 1 november 1984: 86-18.

– In gesprek met Gerrit Versluijs, oud-gediende van de Martha Stichting.
    M.W. Langeveld-Turkenburg: 86-21.

– Mijn jaren in de Martha Stichting, 1938-1988.
    M.J. van Lith: 86-25.

– Mijn jaren in de Martha Stichting, 1948-1957.
    Kokkie de Ronde: 86-27.

– Mijn herinneringen aan de Martha Stichting, 1959-1963.
    J.A. Overduin-Tuinman: 86-29.

– Het boek der Martelaren.
  Kees Visschedijk: 133-73.

– Rijnlands Artsen Laboratorium.

  Margreeth van Meggelen: 155-43.

Terug naar top.

09. Godsdienst.

– Uit de geschiedenis van de Vergadering der Gelovigen.
    H.J. Habermehl: 01-08.

– De doleantie in Aarlanderveen.
    A.J.J. van ’t Riet: 14-03.

– Maranathakerk.
    A. de Kok: 15-36.

– Uit het dagboek van H.F. ten Hulscher (Katholiek Alphen 1775-1796),
   deel I.
    B. Voets: 19-03.

– Uit het dagboek van H.F. ten Hulscher (Katholiek Alphen 1775-1796),
   deel II.
    B. Voets: 20-22.

– Eerste poging tot oprichting van het dekenaat Alphen aan den Rijn.
    B. Voets: 33-22.

– Een bijzonder heiligenbeeld uit Alphen aan den Rijn
    E.J.M. van Riel: 34-09.

– En de koster won het proces.
    B. Voets: 34-12.

– En ze gingen te ver.
    B. Voets: 38-06.

– Verraad in Aarlanderveen.
    B. Voets: 38-22.

– Leven als kat en hond, deel I.
    B. Voets: 39-44.

– Leven als kat en hond, deel II.
    B. Voets: 40-67.

– Leven als kat en hond, deel III.
    B. Voets: 42-13.

– De Joodse gemeenschap in Alphen aan den Rijn, 1796-1942.
    S. Speyer: 43-37.

– Bijzondere kerkdiensten na de bevrijding.
    J.J. Pijpers: 44-82.

– De kerken tijdens de Bataafse Republiek.
    B. Voets: 46-25.

– Hoe men honderdtwintig jaar geleden in Aarlanderveen leefde.
    B. Voets: 53-137.

– Voor wat, hoort wat.
    B. Voets: 57-111.

– Van Turfschuur tot Oudshoornse Kerk. 350 jaar kerken in Oudshoorn.
    J.S. Vroege : 105-117.

– 1878: De beslissende keus in Oudshoorn.
   Martien Paats: 124-107.

– Oudshoornse kerk, vanaf 1878 tot heden een vrijzinnige gemeente.
    Johan van Donk: 124-113.

– Tolerantie in de kerk.
   Henk Jan Habermehl:124-117.

– Dominee Matthias Winterswijk en Amerika.
    Jan Noordegraaf: 125-151.

– Op 19 mei 1619 en 7 april 1916 brandde de kerk af.
    Henk Jan Habermehl: 127-55.

– Votiefschilderij uit de vijftiende eeuw.
   Cees M. Langeveld: 132-60.

– Een merkwaardige geschiedenis.

  G.P van Muijen († 2011): 133-67.

– De tent der Samenkomst.
  Henk Jan Habermehl: 138-3.

– De metamorfose van de Aarkade.

  Redactie : 145-94.

– 50 jaar De Bron, zalencentrum voor kerk en wijk.

  Aad Hamoen: 152-55.

Terug naar top.

10. Verenigingen.

– Christelijke wijkverpleging in Alphen (1902-1927).
    E. v.d. Vos en C. Claessen : 28-03.

– De progressieven in de Alphense politiek (1970-1980).
    W. Klaassen: 28-28.

– De progressieven in de Alphense politiek (1981-1990).
    W. Klaassen: 29-33.

– De geschiedenis van de R.P.F. Kiesvereniging Alphen aan den Rijn.
    B.J. van Vliet: 30-22.

– Een nog jonge partij in de Alphense politiek: De Socialistische Partij.
    J.Ph. Labordus: 31-30.

– Ontwaakt, verworpenen der aarde… (SDAP PvdA).
    E.v.d. Wel-v.d. Veen: 32-03.

– Sociëteit “Amicitia” te Alphen.
    P. Leeflang: 34-01.

– Historische Vereniging Alphen aan den Rijn (1948-1993).
    A. de Kok: 35-32.

– Sociëteit “Vriendschap en Eendragt”, voorganger van “Amicitia” ?
    J.A. Henry: 36-61.

– Hoornse Damclub (1933-1993).
    M. de Groot: 37-77.

– A.V.V. “Alphen”: luisterrijke voetbalhistorie.
    R. Roelen: 38-11.

– Bestuursleden in verleden en heden. (Historische Vereniging).
    A. de Kok: 38-14.

– De oudste Alphense sportvereniging “Houvast”, de periode 1903-1928.
    J.Ph. Labordus: 39-34.

– Sociëteiten in Alphen.
    A.H.C. van Wersch: 39-45.

– Het Gilde, Stadswandelingen.
    F.C.M. Roeland: 44-88.

– Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars,
   Afdeling Alphen aan den Rijn,  50 jaar.
    J.C. Plomp: 46-02.

– De Alphense zwemclub, A.Z.C. De eerste dertig jaar.
    J.Ph. Labordus: 49-103.

– De 50ste Laura in 1997.
    J. Volwerk: 50-09.

– T.E.A.N., 90 jaar “Tennissen En Anders Niet”.
    M. Vonk: 52-91.

– Onze Historische Vereniging bestaat 50 jaar.
    J.S. Vroege: 54-01.

– Muziekvereniging “Crescendo”.
    J.C. Plomp: 57-112.

– Het koor “Zanglust”.
    z.n.: 58-28.

– Nederlands Hervormd Kerkkoor.
    z.n.: 61-123.

– Woningbouwverenigingen in Alphen aan den Rijn.
    F.C.M. Roeland: 62-15.

– 50 jaar Bestuurdersbond N.V.V. (1916-1966).
    De Redactie: 65-118.

– Woningbouwvereniging “Sint Josef”.
    F.C.M. Roeland: 67-49.

– Kent Gij het Nut?
    M. Paats: 68-61.

– RK.S.V. “Wilskracht”.
    W.Th. Helversteijn en G. Kooijman: 71-57.

– Zeventig jaar EHBO Alphen aan den Rijn.
    J. de Wever: 72-85.

– Alphens Mannenkoor 30 jaar.
    W.J. Coppee: 77-118.

– De Viersprong in haar vierde lustrumjaar.
    Redactie: 80-77.

– Toneel- en Reciteervereniging “Scheepspraet”, 1947-1963.
    H.J.J. Deurloo: 82-13.

– Oranjefeesten in Alphen aan den Rijn: Feestvreugde bij de geboorte
    van Beatrix.
    Uit de kranten 1938: 83-30.

– Oranjefeesten in Alphen aan den Rijn: Feestgedruis bij het
   kroonprinselijk huwelijk.
    Uit de krant 1966: 83-32.

– Oranjefeesten in Alphen aan den Rijn: Inhuldigingsfeest voor
   koningin Beatrix.
    Uit de kranten 1980: 83-33.

– Oranjefeesten in Alphen aan den Rijn: Koninginnedag,
    hoogtepunten in vroegere jaren.
    P . Leeflang in gesprek met Miny Lemkes-van Wijk: 83-34.

– Historische Vereniging 1948-2008.
    Redactie: 95-49.

– In en om Speeltuin Bloemhof.
    M. Verschuur-ter Wal: 97-113.

– Club 66: Dansen met de gordijnen open.
    Henk Langerak: 97-115.

– AVV Alphen honderd jaar.
    P. Leeflang: 98-1.

– Alphense zweminrichtingen, deel I.
    P. Leeflang: 99-41.

– Honderste nummer van “De Viersprong”.
    Van de voorzitter: 100-61.

– Gedicht: tienjarig bestaan van “De Vergulde Wagen”.
   Nico Nieumeijer: 100-88.

– Alphense zweminrichtingen, deel II.
   P. Leeflang: 101-101.

– Vreugde-Oord. De speeltuin als start van buurtleven.
    H.J. Habermehl”: 101-109.

– Verwarring over een naam.
    R. van Elk en P. Leeflang: 101-117.

– Alphense zweminrichtingen, deel III.
    P. Leeflang: 104-91.

– Atletiek in Alphen aan den Rijn. 75 jaar AAV ’36.
    Ronald van Rijn: 107-47.

– Nog een foto van Zwem- en Badinrichting `De Rijn´.
    Redactie: 107-64.

– De Hollandsche Nachtegalen,1936-2011.
    J.S. Vroege: 108-65.

– Alphense zweminrichtingen, deel IV.
    P. Leeflang: 109-105.

– Ingezonden: Dikke vrienden.
    Annelies Karman: 109-112.

– 65 jaar Historische Vereniging Alphen aan den Rijn.
    Eduard Heijers: 114-4.

– Historische Vereniging Alphen aan den Rijn,1948-2013.
    Paul Leeflang: 114-12.

– Gered uit de Heimanswetering.
    Arjan van ’t Riet: 114-20.

– Twintig van Alphen voor één keer TWINTIG VAN GOUD.
    Ronald van Rijn: 122-5.

– Kinderspelen.
   Henk-Jan Habermehl: 132-52

– Aanvulling op Kinderspelen.

  Naamloos: 133-71.

– Wilhelmina Vereniging in Alphen aan den Rijn.

  Margreeth van Meggelen: 142-3.

– De Viersprong voor de 150ste keer.

  Arjan van ’t Riet: 150-3.

– Amicitia, na anderhalve eeuw nog steeds actief.

  Arjan van ’t Riet: 154-5.

Terug naar top.

11. Wijken en straten.

– Want de plaats, waarop gij leeft, is historische grond (Hazeveld).
    H.J. Habermehl: 02-03.

– ’s Molenaarsweg.
    H. van der Wereld: 05-20.

– Gnephoek: zeldzaam toponiem of geniepige nepnaam.
    P.C. Beunder: 15-19, 15-22.

– Een wandeling van het Hazeveld naar het centrum.
    F .S.I. Knaapen: 17-03.

– Straatnamen.
    H.J. Habermehl: 18-28

– De Hoorn en zijn bewoners, deel I.
    F. Baerveld: 20-04.

– Het Gouwsche Rijpad omstreeks 1914.
    G. Odijk: 20-17.

– De Raadhuisstraat, deel I.
    H.J. Habermehl: 21-03.

– De Hoorn en zijn bewoners, deel II.
    F. Baerveld: 21-34.

– Bloemhof: een knappe arbeiderswijk met speeltuin.
    B.J. van Vliet: 23-03.

– De Van Boetzelaerstraat in Alphen aan den Rijn.
    P. Hoeksel: 23-20.

– De Raadhuisstraat, deel II.
    H.J. Habermehl: 24-31.

– Gouwsluis: een buurtschap aan Rijn en Gouwe.
    B.J. van Vliet: 27-03.

– Een verhaal bij een foto. (de Hoorn).
    F. Baerveld: 30-18.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners omstreeks 1925.
    J. de Graaf, bewerking B.J. van Vliet: 39-38.

– Een praatje bij een plaatje (Gnephoek).
    M. de Groot: 42-14.

– De naam “Groenoord”.
    P. Leeflang: 46-19.

– Bouwhistorisch onderzoek Julianastraat 48.
    E.J.M. van Riel: 47-29.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel I.
    G.P. van Muijen: 47-39.

– De uitbreiding van Alphen aan den Rijn tot 1960.
    A. de Kok: 48-57.

– Met sloop bedreigd. Werkgroep Bouwhistorie en Archeologie
    E. v.d. Most: 48-73.

– Julianastraat 53-59.
    E. van der Most: 50-02.

– Heulkamp en Dambenoy. Deel I: Hooftstraat.
    P . van Harskamp, A. de Kok, W. Mens: 53-113.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel II.
    G.P. van Muijen: 53-122.

– De Van Boetzelaerstraat.
    C. van der Put-Kroon: 54-14.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel III.
    G.P. van Muijen: 55-29.

– Heulkamp en Dambenoy. Deel II: De Hooftstraat vervolg.
    P. van Harskamp, A. de Kok, W. Mens: 55-39.

– Wandelen door Alphen.
    F.L.J. van Laarhoven: 55-50.

– Op het Hoekje. (Emmalaan).
    D.J. Verschuur: 56-61.

– Ben je zestig ?. Herinneringen aan Oudshoorn.
    P. Duinker: 56-67.

– Heulkamp en Dambenoy. Deel III: Jeugdherinneringen.
    P. van Harskamp: 57-97.

– De Boom. (Toussaintstraat).
    N. Koning-van der Oest: 58-14.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel IV.
    G.P. van Muijen: 58-15.

– Van Boetzelaerstraat 48.
    z.n.: 58-34.

– Heulkamp en Dambenoy. Deel IV: Uitbreidingsplan en bouw Julianabrug.
    A. de Kok: 59-37.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel V.
    G.P. van Muijen: 61-116.

– Heulkamp en Dambenoy. Deel V: De bouw van Heulkamp.
    P. Harskamp, A. de Kok en W. Mens: 62-07.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel VI.
    G.P van Muyen: 63-37.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel VII.
    G.P van Muyen: 65-113.

– Jeugdherinneringen aan en om de Kromme Aar.
    P. van Harskamp: 66-01.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel VIII.
    G.P van Muyen: 67-45.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel IX.
    G.P van Muyen: 68-80.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel X, ’t Hofje.
    G.P van Muyen: 70-11.

– De Sniep, Hooftstraat.
    G.P. van Muijen: 71-50.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XI.
    G.P. van Muijen: 73-123.

– Rondom de Heulbrug, deel I.
    L.C. van Zwieten: 74-5.

– Leven in 233.
    G.P. van Muijen: 75-44.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XII.
    G.P. van Muijen: 75-47.

– Jaar van de Boerderij. Pentekeningen van een boerenbedrijf
    in de polder Steekt.
    Redactie: 76-71.

– Rondom de Heulbrug, deel II.
    Aanvullingen door de Redactie: 76-73.

– Zilveren Alphense Brug.
    G.J.G. Verschuur: 76-77.

– De Zilveren Alphense Brug is terug.
    G.J.G. Verschuur: 77- 100.

– Het Omloopkanaal van Alphen.
    G.P. van Muijen: 77-102.

– De Herenweg, deel I.
    P. Borst: 78-16.

– De Herenweg, deel II.
    P. Borst: 79-49.

– Een inbraak rond 1945.
    Ingezonden: 80-83.

– De Ridderbuurt.
    P. Borst: 82-16.

– De uitmondingen van de Aar in de Oude Rijn.
    G.P. van Muijen: 82-27.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XIII.
     G.P. van Muijen: 85-124.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XIV.
    G.P. van Muijen: 87-55.

– Een tijdsprong in de Aar. De romantiek van een grensrivier.
    Huug van Leeuwen: 88-65.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XV.
    G.P. van Muijen: 89-117.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XVI.
    G.P. van Muijen: 91-51.

– Mijn herinneringen aan de Van Genderenstraat en haar bewoners.
    Nely Snel-van Gemeren: 92-85

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XVII.
    G.P. van Muijen: 93-93.

– De Veldhuizen, een verdronken buurtschapje, deel I.
    J.Ph. Labordus: 94-9.

– Visvangst in de Oude Rijn.
    B. de Geus: 94-13.

– De Veldhuizen, een verdronken buurtschapje, deel II.
    J.Ph. Labordus: 95-29.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XVIII.
    G.P. van Muijen: 95-42.

– De Brugge- oftewel Mallegatstraat.
    Huug van Leeuwen: 95-46.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XIX.
    G.P. van Muijen: 96-61.

– De Veldhuizen, een verdronken buurtschapje, deel III.
    J.Ph. Labordus: 96-71.

– Van Bijlenmeer, via Recreatiemeer naar Zegerplas.
    J.A. Henry: 96-81.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel I.
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 97-95.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XX.
    G.P. van Muijen: 98-9.

– De Veldhuizen, een verdronken buurtschapje, deel IV.
    J.Ph. Labordus: 98-20.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel II.
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 100-76.

– Reactie Raadhuisstraat 263, De Viersprong nr. 89.
    J. de Jong: 102-22.

– Reactie Van Mandersllostraat nr.34, De Viersprong nr. 100.
    J. de Jong: 102-27.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XXI.
    G.P. van Muijen: 104-65.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel III.
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 106-19.

– Reacties Het Bospark.
    J. Lieftink en F. Rijfers: 106-29

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XXII.
    G.P. van Muijen met medewerking van Huug van Leeuwen: 107-33.

– Wilhelminalaan nr.64.
    Redactie: 107-52.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel IV.
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 108-85.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XXIII.
    Huug van Leeuwen: 109-113.

– Rijnkade nr. 5 en Van Mandersloostraat nr. 11, deel I.
    J. van Huik: 109-121.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel V.
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 110-1.

– Rijnkade nr. 5 en Van Mandersloostraat nr. 11, deel II.
    J. van Huik:110-15.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XXIV.
    Huug van Leeuwen: 111-29.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XXV.
    Huug van Leeuwen: 112-69.

– De Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn.
    Estafano van Aanholt: 113-107

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel VI.
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 104-5.

– De Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn.
    Hollandse buurtbewoner: 114-23.

– De Raadhuisstraat en zijn bewoners, deel XXVI.
    Huug van Leeuwen: 115-28.

– De Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn.
    Ezra en Atêf Sitanala: 115-42.

– De Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn.
    Auteur onbekend: 116-73.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel VII.
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 117-80.

– De Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn.
    Tjak Reawaruw: 117-91.

– Sporen van slavernij rondom Alphen.
    Henk-Jan Habermehl: 117-93.

– Het pakhuis.
    Jacques van den Wijngaard: 117-95.

– De Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn.
    Wim Peters: 118-36.

– De Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn.
   Angelique Loupatty: 120-114.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel VIII.
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 121-133.

– De Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn.
    Yvette Wattimury-Sinaij: 121-161.

– De Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn.
    Ursula (Ulla) Hehanussa-Tuhumena: 122-17.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel IX.
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen:123-37.

– De Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn.
    Jeanny Vreeswijk-Manusiwa: 123-55.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel X.
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 125-129.

– Van herberg tot café De Prins van Oranje. De geschiedenis van een
    beroemde onderneming in de Hooftstraat.
    Ria Vitters: 126-5.

– De Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn, een terugblik
    Geen auteur: 126-32.

– Aanleg van het Burgemeester Visserpark.
    Arjan van ’t Riet: 127-45.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel XI.
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 128-77.

–  Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel XII.
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 129-109.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel XIII
    Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 130-3.

– Goudse Rijpad, tot 1944 tolweg van Gouda.
    Henk Stellaart:131-27

– Waar komt de naam Rietveld eigenlijk vandaan?
   Henk-Jan Habermehl: 132-47

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel XIV.

  Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 135-27

– De geschiedenis van een straatje…, de Steenstraat in Alphen aan den Rijn.

  Henk Jan Habermehl: 136-55.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel XV.

  Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 140-51.

– Floris V en de Ridderbuurt.

  Martien Paats: 140-60.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel XVI.

  Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 141-79.

– De Oude Rijn, toen en nu.

  Arjan van ’t Riet: 146-22.

– De route van huis naar school, 1930-1938.

  Dick Dijk:147-31.

– Toen en nu, Julianastraat hoek Pieter Doelmanstraat.

  Henry Wilbrink: 147-47.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel XVII.

  Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 148-63.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel XVIII.

  Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 149-79.

– De Gele Buurt, aflevering 1.

  Kees van Niekerk: 149-89.

– Toen en nu, Castellumstraat.

  Redactie: 149-95.

– Groepsfoto Van Mandersloostraat in 1957.

  Redactie: 149-99.

– Hoe de wijken Ridderveld I een II zich ontwikkelden.

  Aad Hamoen: 150-5.

– In de Willemstraat, vooraankondiging nieuw docudrama van Prod. Alphen.

  Redactie: 150-15.

– De Gele Buurt, aflevering 2.

  Kees van Niekerk: 150-17.

– In de Willemstraat, een indrukwekkende geschiedenis.

  Kees Visschedijk: 151-33.

– De Gele Buurt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, aflevering 3.

  Kees van Niekerk: 151-36.

– Het verleden van de Van Mandersloostraat, deel 19.

  Ria Langeveld en Margreeth van Meggelen: 154-17.

 

Terug naar top.

12. Gemeentedelen.

Aarlanderveen.

– De Aarlanderveense brandwacht: keur van 16 januari 1617.
    F. de Wilde: 11-04.

– Runderpest in Alphen.
    J.G. van Rijn: 12-10.

– Beschrijving van de geschiedenis van Aarlanderveen.
    W.M.C. Regt: 15-27.

– Het gemeentewapen van Aarlanderveen.
    P. Hoeksel: 22-38.

– Aarlanderveen omstreeks 1840.
    A.J.J. van ’t Riet: 24-03.

– Branden in Aarlanderveen: 1862-1905.
    P. Hoeksel: 26-22.

– Het verleden van Aarlanderveen komt in beeld (boekbespreking).
    J.Ph. Labordus: 34-16

– Bestuur en bestuursleden van Aarlanderveen.
    P. Hoeksel: 35-40.

– De droogmakerij van Aarlanderveen gemeten en in kaart gebracht.
    D. de Vries: 37-81.

– De Begraafplaats aan het Zuideinde te Aarlanderveen.
    E.J.M. van Riel: 52-87.

– Hoe men honderdtwintig jaar geleden in Aarlanderveen leefde.
    B. Voets: 53-137.

– Het gemeentehuis van Aarlanderveen.
    H. v.d. Wereld: 59-43.

– Hoogbejaarde brandspuit nog paraat.
    Uit Rijn en Gouwe 22-09-1973: 68-89.

– Het wapen van Aarlanderveen.
    J. den Hengst: 80-79.

– Schat in Aarlanderveen.
    J. den Hengst: 93-108.

– Aarlanderveense Vredebest herrezen, deel I.
    A.J.J.v’t Riet: 97-89.

– Aarlanderveense Vredebest herrezen, deel II.
    A.J.J.v’t Riet: 99-22.

– De trein in Aarlanderveen-Dorp.
    Jan den Hengst: 99-29.

– Een Aarlanderveense ‘alles-doener’.
    Arjan van ’t Riet: 111-51.

Alphen

– Alphen in feeststemming bij de geboorte van Prinses Juliana.
    J.W. van Zwieten: 01-36.

– Economische ontwikkeling van het dorp Alphen, 1870-1916.
    H.J. Habermehl: 22-06.

– Alphen in achttienhonderdveertig.
    H.J. Habermehl: 26-03.

– Alfen of Alphen.
    P. Hoeksel: 30-25.

– Het gemeentebestuur van Alphen en Rietveld.
    D.M. Roest: 42-01.

– De Rijnbode; een moraliserende krant.
    B.J. van Vliet: 42-19.

– Het gemeentehuis van Alphen.
    H. v.d. Wereld: 59-43.

– Alphen en de bestuurlijke gevolgen van de gemeentewet van 1851.
    W.J. Hagemeijer: 59-53.

– Alphen door de ogen van mensen in 1894.
    z.n.: 63-42.

Alphen aan den Rijn

– Uitbreidingsplan van de 30er jaren.
    J.J. Pijpers: 03-12.

– Kroniek over het jaar 1984.
    z.n.: 03-30.

– De gemeente Alphen aan den Rijn: ontstaan uit vier afzonderlijke
   gemeenten   (archieven).
    F. de Wilde: 05-32.

– Kroniek over het jaar 1985.
    z.n.: 06-32.

– Het Alphense politiecorps medio 1920 en 1928.
    A. de Kok: 08-17.

– Kroniek over het jaar 1986.
    z.n.: 11-30.

– Archeon: de wereld van gisteren vandaag beleven, deel I.
    J.Ph. Labordus: 35-30.

– Archeon: de wereld van gisteren vandaag beleven, deel II.
    J.Ph. Labordus: 36-71.

– Alphen aan den Rijn vijfenzeventig jaar: 1918-1993.
    F. de Wilde: 37-73.

– Zetelverdeling gemeenteraad Alphen aan den Rijn: 1918-1993.
    P. Hoeksel: 37-98.

– Tweeduizend jaar baden in Alphen.
    L.E. van Amerongen: 39-29.

– De uitbreiding van Alphen aan den Rijn tot 1960.
    A. de Kok: 48-57.

– De Alphense brandweer.
    E.J.M. van Riel: 49-85.

– In de Rijn – Vaart de Volken (boekaankondiging).
    z.n.: 56-82.

– Onze Straat.
    z.n.: 59-59.

– Loflied op Alphen.
    C. van Geen: 80-82.

– De 100.000 gulden-vraag.
    C. van Geen: 81-85.

– Honderd jaar Alphen aan den Rijn.

  Mark Poldervaart: 134-03.

– Toch geen Aarlanderveense straat.

– Groepsfoto gemeenteraad 1968.

  Redactie: 147-52.

  Arjan van ’t Riet: 134-19.

 

Oudshoorn

– Burgemeester Bloem en het dialect van Oudshoorn.
    J. Noordegraaf: 12-03.

– Een bestuursconflict in Oudshoorn en Gnephoek in het midden van de
   achttiende  eeuw.
    J.Ph. Labordus: 18-03.

– Is rechts rechts en links links? Of: het wapen van Oudshoorn.
     H.J. Habermehl: 19-33.

– Oudshoorn omstreeks 1840.
    A. de Kok: 25-03.

– De kou van het jaar achttienhonderdnegentig.
    A.J.J. van ’t Riet: 25-22.

– De Oudshoornse samenleving in achttienhonderdveertig.
    A. de Kok: 31-20.

– Begraven in Oudshoorn: Zeden en gewoonten in de 17de eeuw.
    D.C. Peters: 33-03.

– Tweemaal Oudshoorn
    J.Ph. Labordus: 53-129.

– Ben je zestig? Herinneringen aan Oudshoorn.
    P. Duinker: 56-67.

– Brandbestrijding en veiligheid in Oudshoorn en de Gnephoek
   gedurende de 17de en   18de eeuw.
    J.Ph. Labordus: 70-01.

– Stiltecentrum aan de Oudshoornseweg.
    H.J. Habermehl: 77-89.

– Aandenken in zilver.

   Arjan van ’t Riet: 139-40.

Zwammerdam

– 350 jaar Remonstrantse kerk te Zwammerdam.
    C.M. Langeveld: 05-03.

– De zilveren avondmaalbekers van de Remonstrantse Gemeente te Zwammerdam.
    C.M. Langeveld: 06-22.

– Zwammerdam, pleisterplaats voor doortrekkende troepen.
    B.J. van Vliet: 08-22.

– Het ambacht Zwammerdam (boekbespreking).
   J.Ph. Labordus: 57-90.

– Zwammerdam geannexeerd.

  Arie van der Eijk: 135-36.

Terug naar top.

13. Streek- en omliggende gemeenten.

Boskoop

– Autodienst “Vooruit”. Boskoops eerste.
    Vj: 04-26.

– Houen in het Noorden.
    Vj: 05-29.

– Sprokkelingen uit de tuin van Boskoops verleden I.
    Vj: 07-28.

– Sprokkelingen uit de tuin van Boskoops verleden II.
    Vj: 09-33.

– Nachtveiligheid: De klepperman.
    Vj: 10-35.

– Boskoop als geslachtsnaam.
    J.H. Borsboom: 14-22.wijs in de moderne talen in de 19de eeuw.
    Vj: 17-22.

– De kou van het jaar achttienhonderdnegentig.
    A.J.J. van ’t Riet: 25-22.

Koudekerk

– Koudekerk had er geen(een brug).
    J.W. van Zwieten: 04-17.

– Torentje herinnert aan kasteel Groot Poelgeest.
    J.W. van Zwieten: 05-17.

– Voetbalveld bedekt Klein-Poelgeest.
    J.W. van Zwieten: 07-30.

– Ridderhofstad Den Toll in Koudekerk, deel I.
    J.W. van Zwieten: 09-15.

– Ridderhofstad Den Toll in Koudekerk, deel II.
    J.W. van Zwieten: 12-32.

– Klein Poelgeest uit de archieven.
    J. Roefstra en E. v.d. Most: 25-28.

– Koudekerk en het beleg van Leiden.
    E. van der Most: 37-95.

Woubrugge

– Veldwachter-Historicus Otto Cornelis van Hemessen kwam
    honderd jaar geleden naar Woubrugge.
    H. v.d. Wereld: 01-19.

– Gerbrand Swart, geneesheer en gemeentebestuurder, 1789-1877.
    H. v.d. Wereld: 04-30.

Nieuwkoop

– In Nieuwkoop woont een rare klant, die het paard achter de wagen spant.
    H. Verweij: 57-109.

Terug naar top.

;14. Archeologie en opgravingen

– Een Romeinse weg tussen Alphen aan den Rijn en Zwammerdam ?
    E. v.d. Most: 06-10.

– De inhoud van een beerput te Alphen aan den Rijn.
    E. v.d. Most: 09-29.

– Romeinse keramiekscherfjes uit de polder Kerk en Zanen.
    Julianastraat – Hoflaan in 1984.
    E. v.d. Most: 11-10.

– Twee putten onder de N.M.B.-Bank te Alphen.
    E. v.d. Most: 13-13.

– Een Romeinse gebouw onder de Castellumstraat te Alphen aan den Rijn.
    E. v.d. Most: 14-16.

– Romeinse bewoning in Alphen uitgebreider dan gedacht.
    E. v.d. Most: 19-16.

– De opgraving onder de voormalige pastorie in de Julianastraat.
    E. v.d. Most: 28-12.

– Resten castellum Albanianae eeuwenlang onder Archeon-terrein.
    P.C. Beunder: 32-10.

– De Hooge Croft.(Julianastraat en omgeving).
    E. v.d. Most: 32-16.

– Lutteke Rijn en Lagewaardse Wetering.
    E. v.d. Most: 33-17.

– De Schans te Alphen.
    E. v.d. Most: 33-24.

– De opgraving op het voormalige Samsomterrein.
    E.J.M. van Riel: 36-69.

– De opgraving van de Grote Kerkmolen.
    E.J.M. van Riel: 51-46.

– Munt van Floris III(?) in bouwput gevonden
    L.E. van Amerongen: 63-52.

– De onbekende kant van de Alphense archeologie.
    Ruurd Kok: 74-20.

– Alphense archeologie II.
    E. van der Most: 75-54.

– Middeleeuwse vondsten in Alphen aan den Rijn
    P.G. Heinsbroek: 107-39.

– De helm uit de Rijn.
    Nico Nieumeijer: 121-152.

– Hooft-Quartier 1673 te Alphen. Cold case in de Raadhuisstraat. Deel 1.

  Ria Vitters: 150-11.

– Hooft-Quartier 1673 te Alphen. 350 jaar verborgen verleden. Deel 2.

  Ria Vitters: 151-40.

– Hooft-Quartier 1673 te Alphen. Achter de linie. Deel 3.

  Ria Vitters: 152-63.

– Hooft-Quartier 1673 te Alphen. Stadhouder Willem III en ’t Huys te Alphen. Deel 4.

  Ria Vitters: 153-89.

Terug naar top.

15. Molens

– Molenviergang Aarlanderveen.
    J.J. Pijpers: 05-16.

– Bij de foto op de middenpagina. (Molen van de Grote polder)
    J.W. van Zwieten: 05-25.

– De voormalige trasmolen “De Eendracht”: een chronologisch overzicht.
    z.n.: 17-17.

– Inventarisatie molens Alphen aan den Rijn.
    z.n.: 51-33.

– Inleiding tot de molens.
    P. Leeflang: 51-34.

– De Vrouwgeestmolen.
    H. van der Wereld: 51-37.

– De molen(s) van de polder Gnephoek.
    P. Leeflang: 51-39.

– Watermolen “Groote molen” van de Groote Polder van Oudshoorn.
    P. Leeflang: 51-41.

– De molen van de Kortsteekterpolder.
    G.P. van Muijen: 51-43.

– De Molenviergang van Aarlanderveen.
    Uitgave comité Openmonumentendag: 51-44.

– De opgraving van de Grote Kerkmolen.
    E.J.M. van Riel: 51-46.

– De Watermolen van de Dam- of Binnenpolder te Zwammerdam.
    C.M. Langeveld: 51-49.

– De Trasmolen van Aarlanderveen.
    G.P. van Muijen: 51-52.

– Houtzaagmolens in Alphen aan den Rijn.
    P. Leeflang: 51-56.

– De zaagmolen(s) aan de Heimanswetering.
    J.Ph. Labordus: 51-59.

– De Alphense houtzaagmolen “De Star”.
    F. de Wilde: 51-65.

– Bedrijfsmolens in Aarlanderveen.
    A.J.J. van ’t Riet: 51-68.

– De Oudshoornse korenmolen “De Smalle Juffer”.
    J.Ph. Labordus en P.Leeflang: 51-69.

– De Korenmolens van Aarlanderveen.
    A.J.J. van ’t Riet: 51-73.

– De drie levens van korenmolen “De Eendracht”.
    E. van der Most: 51-76.

– Inventarisatie van de molens in de gemeenten Oudshoorn, Aarlanderveen,
    Alphen en Zwammerdam, thans verenigd in de gemeente Alphen aan den Rijn.
    E.J.M. van Riel, J.A. Henry, E. van der Most en P. Leeflang: Bijlage bij nr. 51.

– Alphense molens verhuisd.
    D. Kenbeek. 57-95.

– De oliemolen van Oudshoorn.
    J.Ph. Labordus: 71-43.

– De Molenviergang aan de Heuvelweg onder Oudshoorn.
    P.J.M. de Baar: 71-52.

– De nagelaten boedel van Jan Abrahamsz. van Tol, houtkoper en
    zaagmolenaar aan de Lage Zijde van Aarlanderveen.
    A.J.J. van ’t Riet: 78-9.

– Korenmolen “Het Fortuin” later genoemd “De Eendragt”, te Gouwsluis.
    F de Wilde: 87-33.

 

Terug naar top.