Oudshoorn nu

Als we het over het onderwerp “Oudshoorn nu” hebben, blijkt dat we spreken over heel groot deel van het huidige Alphen aan den Rijn. Met name de uitbreiding van na de tweede wereldoorlog vond voor een groot deel hier in Ridderveld plaats. Deze wijk tot zijn recht te laten komen vraagt een grootschaliger aanpak dan past in onze huidige opzet. We beperken ons daarom tot twee typische gebieden: Groenoord en Gnephoek

 

.

Groenoord , gelegen achter de Oudshoornseweg (van Eisenhouwerlaan tot Churchillaan), is gebouwd in de begin zeventiger jaren op agrarisch gebied van een gelijknamige boerderij, afgebroken i.v.m. de bouw van de Albert Schweizerbrug. Het is een wijkje, in de vorm van een middengebied met rondweg, waar in tegenstelling tot het grootste deel van Ridderveld, waar het deel van uit maakt, kleinschalige woningbouw ruimte kreeg. Naast bungalows in de rand werden er ook meer eenvoudige rijtjes en appartement woningen gerealiseerd. In het middengebied is er een plantsoen. De bewoners, ten dele uit Alphen en ten dele forensen, zijn na bijna 30 jaar erg tevreden met het aanzien van hun wijk waarbij het groen een grote rol speelt en de nabijheid op soms nog geen 100 m afstand van de Oude Rijn. Inmiddels is er een nieuwe generatie “Alphenaren”opgegroeid en soms ook al weer uitgevlogen.  

Bron: Plattegrond Alphen aan den Rijn van Citoplan.
De Gnephoek aan de andere kant van de Heijmanswetering is een heel ander gebied. Het is dunbevolkt en er is nagenoeg geen nieuwbouw . Het karakter wordt bepaald door DE traditionele Rijn-industrie (Zand/grint, beton, bouwmaterialen), boerderijen en een enkel landhuis. Het is mogelijk dat dit gebied in de toekomst ingrijpende veranderingen ondergaat als de nieuwe verkeersvoorzieningen o.a. de z.g. “grote Bypass” hun beslag zullen krijgen.