Beste leden, vrienden en bezoekers van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn,

De zich ontwikkelende situatie rond de corona virus verspreiding dwingt het bestuur van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn ertoe om nu een aantal maatregelen te nemen in het verlengde wat er zich landelijk is besloten.

Wij achten het niet verstandig om activiteiten, waarin een behoorlijk aantal van onze leden en belangstellenden samen komen, om die door te laten gaan.

Voor de komende twee maanden zijn alle tentoonstellingen, lezingen en excursies geannuleerd.

Met vriendelijke en historische groet,

Eduard Heijers, voorzitter.

DE VOLGENDE ACTIVITEITEN ZIJN  AFGELAST: VOORJAARSEXCURSIE, ALV EN LEZING.